Kongressmän och offer samlades för vittnesmål av tio års förföljelse
Amerikanskan Shuangying Zhang pratade om sin 68-åriga pappa, Falun Gong-utövaren Xingwu Zhang, som nyligen dömdes till ett långt fängelsestraff utan någon laglig grund. (Lisa Fan, Epoch Times)


I år har förföljelsen mot Falun Gong i Kina pågått i tio år. Nyligen bjöds bland andra 16 förstahandsvittnen in till en presskonferens i Washington DC, där de berättade om sina upplevelser av KKP:s våldsamma förtryck. 

Presskonferensen, som hölls på Capitol Hill, anordnades av The Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners (GMR) och den lokala Falun Dafa-föreningen. Av de 16 Falun Gong-utövarna som framförde sina berättelser har flera av dem förföljts i Kina och andra har släkt och vänner som fortfarande sitter fängslade utan laglig grund. Utöver vittnena närvarade fem kongressledamoter och representanter för arrangörerna och från Falun Dafa Information Center (FDI).

Kongressledamoterna uttalade sitt stöd för att få ett slut på den brutala förföljelsen mot övningsmetoden i Kina. FDI:s talesperson Erping Zhang berättade om den stillsamma demonstrationen utanför klagomålskontoret i Peking den 25 april 1999, då drygt tio tusen Falun Gong-utövare samlades för att vädja om sina mest grundläggande rättigheter. Enligt Zhang bröts den kinesiska policyn när Tianjin Normal School baktalade Falun Gong och andra qigong-metoder i en publikation och inte när utövarna försökte påtala sakfel eller då de vände sig till klagomålskontoret. Försöken att rätta till felaktiga, förtalande uttalanden möttes av de styrande med trakasserier och brutalitet.

Sedan dess har två tredjedelar av alla tortyrfall i Kina involverat Falun Gong-utövare, hävdade Zhang. Han påtalade åtskilliga fall, såsom den kinesiska musikern Yu Zhou som varit immun mot förföljelsen på grund av sin stjärnstatus. Inför OS i Peking 2008 fängslades dock såväl Yu som hans hustru i 30 dagar. Yu dog i fängelset och hans hustru dömdes till tre år.

Zhang sade att OS medförde ytterligare försämringar i människorättssituationen i Kina. De som greps när Peking skulle ”städas” dömdes till fängelse och tvångsarbetsläger efter spelen. 

Han varnade också för att offra rättigheter mot ekonomisk vinning. 
– Idag testas vår mänsklighet, sade han.

Den amerikanska medborgaren Charles Lee, som tidigare suttit fängslad i Kina för att han övar Falun Gong, talade å GMR:s vägnar. GMR grundades 2002, bara tre månader innan Lee greps. Lee berättade att GMR gjorde stora ansträngningar i att få honom frigiven.

Sjuksköterskan Shuangying Zhang berättade om sin far, den 68-åriga fysikprofessorn Xingwu Zhang, som nyligen kidnappades och ställdes inför rätta. Familjen tilläts inte närvara i rättegångssalen och fadern nekades advokat. Han tvingades därmed till att representera sig själv.

Dottern berättade att domaren sade åt hennes far att ”även om det inte fanns några bevis borde hennes fader dömas till ett långt fängelsestraff på sju år på grund av hans dåliga attityd”.

Kongressledamoten Dana Rohrabacher, som har en betydande position i organisationen Human Rights Subcommittee, påpekade att Kina samarbetar med några av världens värsta diktaturer. 
– KKP är ondskan förkroppsligad och de agerar med ondska runtom i världen. Vi måste kontra denna onda kraft. Det går, vi gjorde det med Sovjetkommunismen, sade han.

Rohrabacher, som jobbade för Vita Huset under Reagans tid, hävdade att om president Reagan varit på kontoret under massakern vid Himmelska Fridens Torg hade han helt enkelt skickat ett telegram till Kina med texten: ”Om ni bussar stridsvagnarna på de där demokratistudenterna avblåser vi allt vidare samarbete”. Rohrenbacher menade att Kina inte skulle ha vågat agera som de gjorde då.
– Eftersom ingen varken ringde eller skickade något telegram signalerar det att USA inte bryr sig om demokrati, det bryr sig om pengar, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16224/