Kongressledamöter uppmanar Bush att utreda våldet i Flushing
Medlemmar i den pro-kommunistiska mobben i Flushing hånar och skriker åt en man som de omringat. (Jeff Nenarella/Epoch Times)


36 av USA:s kongressledamöter har undertecknat ett brev till president George Bush, i vilket man begär en utredning av de nyligen inträffade våldsamheterna i Flushing, New York.

Brevet uppmanar president Bush att låta Justitiedepartementet och FBI utreda attackerna mot Falun Gong-utövare i New York samt anklagelserna om att den kinesiska generalkonsuln i New York, Keyu Peng, ska ha spelat en roll i händelseutvecklingen.

I brevet kräver man att Peng utvisas ur landet ifall anklagelserna visar sig vara sanna.

”De kinesiska myndigheterna skulle aldrig tillåta amerikanska diplomater, stationerade i Folkrepubliken Kina, att uppföra sig på detta sätt,” lyder en av brevets formuleringar.

Vidare efterlyser man en utredning, inte bara av Peng, utan även av andra kinesiska tjänstemän i USA.

”Om det fastslås att de kinesiska myndigheterna missbrukar sina diplomatiska privilegier till att orkestrera den här sortens våldsamma attacker, eller förser ”studentgrupper” eller ”utlandskinesiska grupper” med resurser till subversiva aktiviteter, borde de berörda individerna utvisas ur USA och en formell protest framföras till de kinesiska myndigheterna,” uppmanar brevet.

Brevet till presidenten uttrycker en oro för attackernas bakomliggande motiv och betonar vikten av att en utredning genomförs. Man påpekar att målinriktade attacker mot Falun Gong har genomförts i Flushing, Manhattan och Brooklyn av välorganiserade, våldsamma mobbar. Brevet efterlyser att alla icke-amerikanska medborgare som på befallning av de kinesiska myndigheterna deltagit i denna typ av aktiviteter mot religiösa eller politiska grupper ska få sina visum annullerade och bli deporterade.

Brevet avslutas med att säga att det inte kan tolereras att den kinesiska regimens förföljelse utvidgas till USA.

”Det är vida känt att den kinesiska regeringen har använt sina tjänstemäns maktpositioner och resurser till att marginalisera och förfölja Falun Gong-utövare och andra oliktänkande grupper i Folkrepubliken Kina. Vi borde inte och kan inte tolerera att de kinesiska myndigheternas ansträngningar expanderar denna kampanj till områden i USA.”