Kongressledamöter ber Obama stödja Falun Gong
Kongressmannen, Chris Smith (Foto: Carl de Souza/AFP/Getty Images)


Nu när 10-års dagen närmar sig av den kinesiska regimen sanktionerad Falun Gongs förföljelse uppmanar medlemmar i den amerikanska kongressen president Obama att tala ut om orättvisorna.

Bakom brevet stod kongressledamoten Rob Andrews (D-NJ) och Chris Smith (R-NJ) och det undertecknades av ytterligare 59 andra kongressledamöter. Brevet uppmanar president Obama att ge ”allt tänkbart offentligt och privat diplomatiskt stöd till Falun Gong-utövare i Kina”. Kongressmannen Smiths kontor räknar med att publicera ett uttalande om brevet på en fredag, samma dag som president Obama förväntas få brevet.

Brevet tar upp i detalj den allvarliga situationen som Falun Gong-utövare i Kina har ställts inför sedan 1999 när förföljelsen mot dem inleddes. Det är daterat den 8 juli, ca två veckor före den 20 juli 1999 som markerar den 10-år långa förföljelsens början.

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en fredlig, andlig disciplin för kropp och själ som bygger på principerna om sanning, medkänsla och tålamod. Falun Gong har sitt ursprung i Kina och finns nu i 114 länder, enligt Falun Gongs webbplats.

Enligt ögonvittnen från den tiden släpades Falun Gong-utövarna bokstavligen ur sängen och omringades av poliser och säkerhetsstyrkor. Det var början på en förföljelse av tusentals Falun Gong-utövare i Kina. Sedan dess har Falun Gong-utövare i Kina blivit offer för en skoningslös statligt stödd förföljelsekampanj, som har inkluderat fysisk och psykisk tortyr, övergrepp, trakasserier, hot och mord.

Många överlevande i förföljelsen har flytt till USA och andra länder för att avslöja sina öden. Crystal Chen, en 36-årig Falun Gong-utövare förföljd i Kina, anlände nyligen till USA som en FN-flykting. Att så många kongressledamöter stiger fram för att ge sitt stöd inger Chen hopp.

– Jag upplever att de stöder Falun Gong-utövare och i synnerhet dem som fortfarande lider i Kina, sade Chen och tillade att hon vill se Obama föra de mänskliga rättigheterna in i första rummet och råda den kinesiska regimen att göra detsamma. Hon sade att brevet ger en signal inte bara från kongressen utan också från det amerikanska folket.

– Alla kongressledmöterna, som undertecknade brevet, representerar amerikanska medborgare i hela landet. Så presidenten bör också agera, sade Chen.

”Vår regering har en skyldighet att tala ut å alla deras vägnar vars grundläggande mänskliga rättigheter kränks”, säger brevet bland annat. ”Vår regering bör tala mycket tydligt och specifikt till kinesiska regeringen å deras [Falun Gong:s] vägnar.”

Brevet tar upp i detalj en utomrättslig säkerhetsstyrka, kallad ”6-10-byrån”, som skapades den 10 juni 1999 (därifrån namnet 6-10) för att förfölja Falun Gong. Enligt brevet använder 6-10-byrån en ”massiv propagandakampanj för att demonisera Falun Gong” och försöker att ”tvinga utövare att avstå från sin tro.” 6-10-byrån övervakar också godtyckliga arresteringar, misshandel, tortyr och hjärntvätt för att förfölja Falun Gong-utövare, säger brevet.

Falun Dafa Information Center, som har dokumenterat förföljelsen av Falun Gong under de senaste tio åren, lovordade kongressledamöter som undertecknade brevet.

”Vi tackar dessa kongressledamöter”, sade Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang i ett pressmeddelande, ”för att ha tydligt uttalat sig om att USA:s regering inte kommer att tolerera de godtyckliga gripanden, tortyr och dödsfall av Falun Gong-utövare –  fredliga, laglydiga medborgare – orsakade av det kommunistiska partiets systematiska kampanj. Vi hoppas att president Obama och hans administration tar hänsyn till deras uppmaning.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19397/