Kongress för demokrati i Kina
Xu Wenli, sammankallare för det kinesiska demokratipartiets första utomkinesiska partikongress, läser upp “Deklarationen för Kinas tredje republik”. (Foto: Xu Ming / Epoch Times)


Det kinesiska demokratipartiets (KDP:s) utomkinesiska högkvarter höll sin första partikongress på “Hope Club” vid Browns universitet på Rhode Island den 4 juni. Cirka 50 representanter och gäster närvarade vid mötet.

KDP etablerades 1998. På grund av förföljelse och fängslande av medlemmar tvingades emellertid några ledare att fly från Kina och leva i exil. Den första partikongressen hölls i syfte att ändra partikonstitutionen, förbättra arbetet och välja ledare utanför Kina, samt att fastställa nya projekt. Vid mötet visades bland annat fotografier upp från studentmassakern 1989, i avsikt att hedra offren på händelsens artonde årsdag.

Xu Wenli, sammankallare för KDP:s första partikongress, läste upp deklarationen för Kinas Tredje republik. Denna deklaration valdes som partiets viktigaste uppdrag när de 25 kongressledamöterna röstade.

I deklarationen för Kinas Tredje republikanska nation fastslås: “Vi skall upprätthålla andan och traditionen som fanns hos ledarna i revolutionen 1911 samt deras grundande av Asiens Första republik. Vi skall godkänna och respektera “Folkets konstitutionella konvention” från 1946 och etablerandet av den Andra republiken. Vi deklarerar högtidligt vår vilja att bygga en Tredje republik baserad på frihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och konstitutionell demokrati.”

Lincoln Chafee, tidigare senator och numera gästforskare vid Browns universitet, uttryckte uppskattning för KDP:s ansträgningar att skapa frihet i Kina. Chafee påpekade bland annat att amerikanerna också en gång gått ut på gatorna för att kämpa för frihet och protestera mot krig.


Vice ordförande för Taiwans demokratistiftelse, Yang Huang May-sing (Foto: Xu Ming / Epoch Times)

Vice ordförande för Taiwans demokratistiftelse, Yang Huang May-sing (Foto: Xu Ming / Epoch Times)

Andra gäster och talare på mötet var bland annat ledaren för Kinas socialdemokratiska parti, Liu Goukai, ledaren för Kinas arbetarparti, Fang Yuan, vice ordförande för Taiwans demokratistiftelse, Yang Huang May-sing, KDP:s vänner, Sidney Gunst och Noah Sachs samt ledaren för Kinas demokratiska union, Xue Wei.

Öppningsceremonin hölls av KDP:s sekreterare Wong Ming. Röstningen för ledarna i den utomkinesiska delen av KDP lades till nästföljande dag. Alla dagens aktiviteter direktsändes över internet.

Översatt från artikel på engelska.