Kongo hotas av storskaligt krig
En pojke står i tältöppningen till familjens tillfälliga bostad i ett flyktingläger i Kongo. Sedan stridigheterna tog ny fart mellan tutsigeneralen Laurent Nkunda och regeringsstyrkor har omkring 250 000 personer tvingats lämna sina hem. (Foto: AFP /Tony KARUMBA)


Oroligheterna i östra Kongo lugnar inte ned sig. Nu sprider sig oron för att konflikten ska urarta i ett storskaligt krig. Svenskan Agneta Lillqvist Bennstam som befinner sig i Kongo publicerade ett nödrop genom den svenska centralafrikagruppen (CAD) den 3 december.

Enligt Lillqvist förvärras katastrofläget i Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo). Rapporterna visar på fortsatta stridigheter och inrikes flyktingströmmar, ökat antal barnsoldater och otäcka våldsdåd mot civila. Det råder matbrist och brist på läkemedel mot sjukdomar som kolera och malaria vilka sprider sig i flyktinglägren.

De närliggande länderna Angola, Zimbabwe och Rwanda, som även tidigare bistått Kongo i krigssituationer, riskerar nu att ytterligare dras in i kriget mellan regeringsstyrkor och rebeller under tutsiledaren Laurent Nkunda, som kräver skydd från de huturebeller som flydde till Kongo efter folkmorden i Rwanda 1994. Några av hutuledarna i Kongo-Kinshasa påstås ha flytt till Kongo efter att ha varit delaktiga i folkmorden 1994.

Nkunda har hittills inte gjort några ansatser till att lägga ned vapen, utan anklagar regeringsstyrkorna som är tillsatta att bekämpa huturebellerna för att istället samarbeta med dem mot de tutsier som bor i regionen.

FN har anklagat båda sidorna för krigsförbrytelser. Soldaterna i FN:s fredsbevarande styrka anklagas i sin tur för illegal handel med guld och våldsbrott mot kvinnor.

Nkundas begäran att få samtala med landets president har avslagits och enligt Lillqvist lär en regeringsrepresentant ha sagt:
– Man diskuterar inte med brottslingar, man kastar dem i fängelse och dömer dem för deras brott.

Tron på att Nkunda skulle vilja samverka till fred är låg och rebelledaren har hotat med att störta regeringen. Nu har emellertid de tutsiledda rebellerna gått med på att träffa den konfliktdrabbade provinsen Nord-Kivus guvernör, Julien Paluku, vilket de tidigare avböjt eftersom de ansett att han inte representerar Kinshasas centralregering, meddelar AFP.

Human Rights Watch publicerade nyligen en rapport som visar på att säkerhetstrupper i Kinshasa de senaste två åren har avrättat runt 500 oppositionspolitiker, vilket representanter från regeringen avvisar som förtal.

FN:s fredsbevarande styrka i Kongo är den största och mest påkostade i världen, rapporterar BBC. Soldaterna har dock inte lyckats skydda civilbefolkningen nämnvärt. Nyligen fattade FN beslut om att skicka ytterligare 3000 soldater till området. Kongo har dock vissa invändningar mot vilka nationaliteter som bör tjäna som FN-soldater i landet.


World Food Program har utökat sina humanitära hjälpinsatser i Kongo-Kinshansas konfliktdrabbade områden. (Foto: AFP / Tony KARUMBA)

World Food Program har utökat sina humanitära hjälpinsatser i Kongo-Kinshansas konfliktdrabbade områden. (Foto: AFP / Tony KARUMBA)