Även Karlstad och Karlskrona har stängt Konfuciusinstituten
Anders Hedenstierna, rektor vid BTH i Karlskrona, har stängt konfuciusinstitutet. Han vill inte riskera att högskolans anseende fläckas av den Kinakontrollerade verksamheten. (Foto: BTH)


Konfuciusinstituten i Karlstad och Karlskrona har lagts ner. Orsaken är den tilltagande kritiken mot att enpartistaten Kina kontrollerar verksamheten och hindrar yttrandefriheten. Under förra året stängde även Stockholms universitet sitt Konfuciusinstitut, vilket innebär att det bara finns ett kvar i Sverige, i Luleå.

Frågan om eventuell nedläggning av Konfuciusinstitutet i Karlstad och Karlskrona har dryftats i media sedan drygt ett år tillbaka, efter att det i december 2014 blev känt att Stockholms universitet skulle stänga sitt Konfuciusinstitut, som startades år  2005, som det första i Europa.

På Blekinge Tekniska Universitet (BTU) i Karlskrona mognade beslutet under hösten, och i december klubbade universitetets styrelse att inte förlänga avtalet, som formellt löper ut i april. Kursverksamheten lades ner redan före jul, och alla kinesiska lärare har flyttat hem igen. Samma sak gäller vid Karlstads universitet, vars avtal löper ut i februari.

Båda lärosätena fortsätter dock akademiska utbyten inom andra områden med de kinesiska universitet de samarbetat med kring Konfuciusinstituten: Karlstad med Southwest Jiaotong University i Chengdu och Karlskrona med Kunming University of Science and Technology.

”… vi tar debatten och rapporterna om censur på största allvar.” – Thomas Blom, prorektor Karlstads universitet

Institutionen Hanban, som organiserar Konfuciusinstituten, lyder under Kinas utbildningsdepartement. Hanban tar fram kurslitteraturen och avlönar de kinesiska lärarna som skickas ut i världen. Det här innebär att lärosäten som väljer att hysa ett Konfuciusinstitut i stort sett får gratis undervisning i kinesiska.

Kurserna som instituten håller har dock kritiserats för att sprida en okritisk och regimvänlig bild av Kina, och utgöra ett hot mot den akademiska friheten. Verksamheten ses av sakkunniga som ett led i Kinas satsning på ”soft power”, som syftar till att skapa en attraktiv bild av Kina i andra länder.

Ordet är inte fritt

De kinesiska lärarna på Konfuciusinstituten får inte diskutera fritt om eleverna tar upp politiskt känsliga saker, som Tibet, Taiwan, falungong eller massakern på Himmelska fridens torg 1989. De är instruerade att genast återgå till att tala om språket och den gamla kulturen om kritiska frågor kommer upp. Skulle de ändå säga något om dessa ämnen, är det kommunistpartiets officiella linje som gäller.

Karlstads universitet stängde i praktiken Konfuciusinstitutet före jul. Femårsavtalet löper ut i februari och förlängs inte. (Foto: KAU)

Karlstads universitet stängde i praktiken Konfuciusinstitutet före jul. Femårsavtalet löper ut i februari och förlängs inte. (Foto: KAU)

– På Konfuciusinstitutet här vid Karlstads universitet har vi inte sett några tecken på censur eller den typen av styrning som det rapporterats om nyligen. Men vi tar debatten och rapporterna om censur på största allvar. Vi vill inte att vår självständighet som universitet ska kunna ifrågasättas, sade Thomas Blom, på universitetets webbplats i januari förra året.

I mars förra året kunde Epoch Times dock berätta att det redan 2013 kom kritik mot en av Konfuciusinstitutets kurser. Rick Ursberg, studentrepresentant i kursplanegruppen som kvalitetsgranskar universitetets kurser, upptäckte att undervisningen i Kinas historia saknade kritiska delar, som den svältkatastrof som blev resultatet av Stora språnget under Mao Zedongs tid vid makten.

– Kurserna på universitet är ju inte reklam; de ska vara utbildande och kritiskt granskande. Här ska man lära sig något, sade Ursberg.

Historiekursen stoppades dock inte vid det tillfället. Istället fick den ett vagare namn, som sade att den skulle handla om Kinas kultur. Men framöver kommer man alltså inte att undervisa i Kinas språk och kultur vid Karlstads universitet.

”Vi vill ju inte att allmänhetens förtroende för vår skola ska skadas.” – Anders Hedenstierna, rektor BTH

Vill inte skada förtoendet

För BTH i Karlskrona finns, vid sidan om kritiken mot Konfuciusinstituten, praktiska orsaker till nedläggningen, som att regeringen sänkt anslagen till grundutbildning på universiteten, säger rektor Anders Hedenstierna. Där riktas nu utbildningarna in på högskolans kärnområden: teknik och vårdvetenskap. Kinas språk och kultur ryms inte inom de ramarna.

Kritiken mot Kinas censur och kontroll var dock inte oviktig när man fattade beslutet.
– Vi vill ju inte att allmänhetens förtroende för vår skola ska skadas.

Johan Sterte, rektor på Luleå tekniska universitet, håller igång Konfuciusinstitutet tills avtalet löper ut 2017 och ska utvärdera verksamheten före en eventuell förlängning. (Foto: Thomas Bergman)

Johan Sterte, rektor på Luleå tekniska universitet, håller igång Konfuciusinstitutet tills avtalet löper ut 2017 och ska utvärdera verksamheten före en eventuell förlängning. (Foto: Thomas Bergman)

Det sista kvarvarande Konfuciusinstitutet i Sverige finns nu på Luleå tekniska universitet. Rektor Johan Stirte skriver i ett mejl till Epoch Times att man ämnar fortsätta tills avtalet löper ut 2017, ”om inget oförutsett skulle inträffa som föranleder ett annat ställningstagande”. Därefter ska verksamheten utvärderas innan universitetet tar ställning till en eventuell fortsättning.

Oviss framtid i Uppsala

På Bolandgymnasiet i Uppsala finns ett av landets två Konfuciusklassrum, som är en motsvarande utbildning i Kinas språk och kultur, fast på gymnasienivå. Där har rektor Ulla Klefbom andra bekymmer: utbildningsnämnden har bestämt att skolan ska läggas ner och alla program ska flyttas till andra skolor. I samband med det har Konfuciusklassrummets framtid diskuterats, men något beslut har ännu inte fattats. Det måste dock ske senast 31 mars i år, då avtalet löper ut.

Som Epoch Times tidigare rapporterat kommer Falkenbergs gymnasieskola i denna månad att förlänga avtalet om Konfuciusklassrummet där.

I såväl Europa som Nordamerika har flera Konfuciusinstitut stängts de senaste åren. Trots att Karlstads universitet och Blekinge tekniska högskola meddelat den statliga kinesiska institutionen Hanban, som organiserar den internationella Konfuciusverksamheten, att man avslutar verksamheten, så står båda kvar (20160212) på den lista över jämnt 500 Konfuciusinstitut och 1000 -klassrum som uppges finnas i världen. Det verkliga antalet är sålunda oklart.

Censurerad Kinautbildning förlängs trots kritik

Ta filosofen på orden – stäng Konfuciusinstituten