Konfucius: En ädel person håller sig med höga standarder
Den här statyn av Konfucius finns i Peking på Konfucius Templet, som ligger bara hundra meter väster om Lama Templet. Templet byggdes av den mongoliska härskaren Kublai Khan under Yuan-dynastin (1271-1368) och Konfucius dyrkades här under Yuan, Ming-och Qingdynastin (1271-1911). (Foto: Frederic J. Brown/AFP)


När Konfucius färdades genom Kina tog maten slut i Chen och Cai områdena. Även inför sådana svårigheter sjöng han fortfarande, spelade musik och komponerade sånger på sin resa.

Hans elev, Zi Lu, var oroad över situationen och sade:

– Du fortsätter att sjunga även under sådana omständigheter. Är detta ett krav för att vara artig och respektfull?

Konfucius svarade inte honom förrän han hade avslutat sin sång.

– Zi Lu, under sådana här omständigheter, spelar en ädel person musik för att eliminera sin arrogans, medan en illvillig person spelar musik för att eliminera sin rädsla. Följer du med mig utan att egentligen förstå mig? 

Konfucius gav honom en sköld och bad honom dansa och använda den som rekvisita. Efter den tredje dansen lugnade Zi Lu ner sig.

En annan student, Zi Gong, sade:

– Din kultiveringsväg uppnår en mycket hög nivå. Det är därför som den inte är lätt för vanliga människor att acceptera. Kan du sänka din standard lite grann?

– Zi Gong, en bra bonde är bra på att så, men det garanterar inte att han kommer att få en bra skörd. En duktig hantverkare kan göra ett utmärkt jobb, men alla blir inte nöjda med hans arbete, svarade Konfucius.

– En ädel man stödjer upprättheten och hoppas att alla människor kommer att följa den rätta vägen och de himmelska principerna. Hur kan han sänka standarden för att behaga världsliga människor? Om du ger upp din upprätta väg och istället bara är intresserad av hur du accepteras av alla andra, beror det på att ditt mål inte är framsynt och högt.

En annan av Konfucius elever, Yan Hui, sade:

– Din kultiveringsväg når en mycket hög nivå. Det är därför den inte är lätt för vanliga människor att acceptera. Trots det försöker du ändå göra ditt bästa med att sprida den mest upprätta vägen och rädda människor med medkänsla och dygd.

– Även om du stöter på problem och vissa människor inte kan acceptera din undervisning på grund av avundsjuka, påverkar det inte din väg. Det är just därför som den upprätta vägen är så värdefull. Endast en ädel människa kan förbli oberörd under alla omständigheter.

– Det är en skam för oss om vi inte kultivera längs en upprätt väg. Det är deras skam om vi sprider en upprätt väg och människor inte kan acceptera den.

Konfucius sade uppskattande:

– Det är fantastiskt att du har sådan insikt.

I samma ögonblick, förde en vind med sig doften av blommor. Konfucius följde doften och hittade ett fält med orkidéer i en djup dalsänka. De var vackra och eleganta. Orkidéerna växte i ett område som var okänt för alla, och blommornas doft fyllde luften överallt.

Konfucius sade till sina elever:

– Orkidéerna lever i en djup dalsänka. De slutar inte att sprida sin doft bara för att ingen lägger märke till dem. De ändrar inte sin natur under några omständigheter. De är upprätta, starka och rena. De är verkligen ädla!

Han skrev sedan dikten ”Ode till Orkidéer” och skrev musiken till den. Hans elever blev alla uppmuntrade och inspirerade.

Konfucius fortsatte:

– Principen att välkomna motgångar är som processen att gå från den kalla vintern till den varma våren. Endast en person med dygd kan förstå det. Andra kan inte förstå det.

– Varför kan inte vissa människor förstå det, frågade Zi Gong.

– Människor som inte har några mål är närsynta. De tror inte på någonting som de inte kan se med sina ögon, sade Konfucius.

– Men de som har dygd och ädla mål bli inte berörda av sin omgivning eftersom de har principer i sina hjärtan. Därför är de framsynta och kloka. Ofta använder de motgångarna till sin fördel.

Alla Konfucius elever sporrades. Nästa dag fick kungen av Chu höra om deras situation och skickade folk till undsättning. Deras problem blev snabbt löst.

Läs originalartikeln på kinesiska