Konflikten om fransk ungdomsarbetslag ställs på sin spets
Flickot som protesterar mot ungdomsarbetslagen med kinderna. (Foto: AFP PHOTO ERIC FEFERBERG)


I ett gemensamt uttalande den 5 april hotade fack- och studentorganisationer med ”nya kraftfulla aktioner” om inte lagen om försämrat anställningsskydd för ungdomar under 26 år upphävs innan 17 april, då det franska parlamentet stänger för ledighet.

Tolv organisationer sluter samman kring kravet. Någon kompromiss kommer inte att ske. Chiracs utlovade modifieringar av lagen förkastas. Hoten skärps med aktioner ”utan uteslutande av vilka medel som helst”.

Tisdagen den 4 april gick nästan en miljon ut på gatorna runt om i Frankrike för att demonstrera mot lagen. Sympatistrejker ägde rum i mindre skala på bland annat postkontor, sjukhus, banker, tåg och flyg. Det orsakade en del inställd tåg- och flygtrafik.

Upphovsman till lagen premiärminister Dominique de Villepin står fast vid sin ståndpunkt. I ett tal i parlamentet den 5 april sade de Villepin att han känner ansvar för att göra något åt den höga arbetslösheten bland ungdomarna, och han vill anpassa den eftersatta socialpolitiken för att skydda den.

De Villepin fick stöd från president Chirac. I ett direktsänt tal till nationen på fredag den 31 mars vädjade Chirac till unga människor att tillsammans besegra arbetslöshet – för framtiden, landet och barnen. Chirac sade att han måste godkänna CPE-lagen men lovade modifieringar.

De Villepin har också kritiserats av bland andra John Monks, generalsekreterare på europeiska fackföreningarnas federation för att har tvingat fram lagen utan att diskutera med motparterna.

CPE (ett första arbetskontrakt) ger arbetsgivare rätt att utan anledning avskeda ungdomar under 26 år anställda under en provanställningsperiod på två år. Modifieringarna innebär att tiden minskas till ett år och arbetsgivare måste ange en anledning till avsked.

Arbetslösheten bland ungdomar i Frankrike uppgår till 20 procent och 40 procent i de fattiga förorterna. Syftet med lagen är för att göra det lättare för ungdomar att få sin första anställning och att företag ska våga anställa ungdomar utan yrkeserfarenheter.

Studenterna säger att lagen underminerar deras utbildningar och rätt till trygg anställning.

I flera veckor har protesterna avlöst varandra och blivit allt större och våldsammare. Många universitet och skolor är stängda. Fackföreningar anslöt sig till protesterna som under de senast veckorna drog ut miljontals människor i stundtals våldsamma protester på gatorna. Polisen har arresterat hundratals personer.