Kommunistregimen förbjuder advokater att försvara Falun Gong
Advokat Jin Guanghong lämnade rättssalen i protest när domaren avbröt hans försvar av en Falun Gong-utövare. (Foto: Epoch Times arkiv)


Under en domstolsförhandling för tre Falun Gong-utövare i nordöstra Kinas stad Panshi, Jilinprovinsen, hade advokater för Falun Gong-utövare inget annat val än att lämna förhandlingen i protest på grund av regimens krav att förbjuda dem att försvara Falun Gong-utövarnas oskuld.

En av advokaterna berättade för Epoch Times att ärendet omfattade 20 Falun Gong-utövare och de tre fall de försvarade skulle normalt ha behandlats i samma förhandling.

Men domstolen insisterade på att behandla dem åtskilda i flera olika grupper. Domstolen hade även planerat att behandla de tre utövarnas försvar i olika förhör, men gav upp efter att advokaterna avvisade detta orimliga krav.

Utfrågningen var planerad att börja vid kl. 8:30 på förmiddagen men försenades på grund av att ”610-byråns” personal, nationell säkerhetspolisens och juridiska byråns kontorspersonal kom för att utöva påtryckningar på advokaterna att inte försvara Falun Gong-utövarnas oskuld.

Domstolen visade oss ett internt dokument som anger att advokater kommer att straffas hårt om de försvarar Falun Gong-utövare, berättade en av advokaterna för Epoch Times.

Advokat Han Qinfang berättade att förhöret varade i tre timmar och att Falun Gong-utövarnas uttalanden avbröts flera gånger.

Advokat Jin Guanghong läste upp sitt förvarstal:

”Falun Gong-utövare begår inga brott och gynnar samhället. Falun Gong kan förbättra människors hälsa och bidra till ett harmoniskt samhälle för att människor som utövar Falun Gong alltid tänker på andra först och tolererar andra.”

Domaren stoppade ohövligt honom och beordrade honom att lämna förhandlingen.

– Vi hade då inget annat val än att lämna förhandlingen i protest, sade Han.

Advokaterna avslöjade också att efter händelsen skickade den kinesiska regimens juridiska byrå människor att förhandla med dem och krävde av dem att samarbeta med domaren för att avsluta förhöret på det sätt som det arrangerades av regimen. Advokaterna avvisade dock detta eftersom deras rätt att tala hade inte respekterats i domstolen.

Nyligen har Pekings rättsliga presidium använt sig av bedömning av licens för advokaterna för att beröva flera advokater deras rätt att utöva sitt yrke på grund av att de försvarat Falun Gong-utövare.

Epoch Times försökte få kontakt med domaren men han avböjde att svara på några frågor.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19511/