Kommunistregimen agerar mot privata satellitmottagare
(Foto: Epoch Times)


I Guizhou-provinsens huvudstad Guiyang är det nu tänkt att man från regeringshåll ska börja agera mot dem som använder privatinstallerade satellitmotagare. Enligt lokaltidningen Guiyang Evening News ska man kunna få böta upp till 50 000 yuan (ungefär lika många svenska kronor) för innehav av annan satellitmottagare än de som godkänns och kontrolleras av staten.

Detta kan ses som ännu ett sätt att försöka hejda människor från att ta in icke statskontrollerad information. TV-stationen New Tang Dynasty TV, med säte i New York, är den enda kanal som sänder nyheter om Kina, på kinesiska, ocensurerat och okodat, in i Kina. Med anledning av detta har kommunistregimen tidigare gjort försök att stoppa den, exempelvis genom att utöva påtryckningar på det europeiska satellitbolag som sköter sändningarna. De är troligen ett huvudmål för denna nya bestämmelse.

Att använda privata satellitmottagare är populärt och ganska billigt i Kina. Zeng Ning, kommentator på Guiyang Evening News, säger att det, enligt hans vetskap, inte finns någon lag som förbjuder användningen av dessa. Emellertid, menar han,  har regeringen ofta utfärdat bestämmelser som inte har stöd i lagen. Dessa står alltså i praktiken över lagen och genomförs av regeringstjänstemän efter deras godtycke.

Enligt Samuel Zhou, vice VD på New Tang Dynasty TV, så torde det vara flera miljoner kineser som tittar på kanalen han arbetar för. Han tror inte att denna bestämmelse kommer att ha den av kommunistregimen eftertraktade effekten. Det är helt enkelt för svårt och resurskrävande att övervaka privatpersoner på det här området.

Däremot, menar han, är den här typen av beteende signifikativt för hur Kinas kommunistregim beter sig när de upplever sig hotade; intensifiering av informationsblockaden och föstärkning av den egna propagandaapparaten. Han menar att den kris med social oro, korruption och ekonomisk stratifiering som Kina befinner sig i, tillsammans med att kraven på demokrati börjat växa igen, har ställt regimen inför en ”liv eller död”-situation, och att den här typen av utspel är ett led i hur man hanterar detta. Man vill helt enkelt försöka dölja sanningen om situationen i landet för den egna befolkningen, med alla till buds stående medel. 

Källa: Epoch Times, Guiyang Evening News

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-3/43512.html