Kommunistpartiets tredje plenum hålls på symbolladdad plats
Kinesisk polis kollar turister på väg in på Himmelska fridens torg, 9 november 2013. Säkerheten har trappats upp inför partiets centralkommittés tredje plenum i Peking. Den fyra dagar långa sessionen hålls på ett hotell i huvudstadens utkant, där Deng Xiaopings ekonomiska reformer sjösattes 1978. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


I det Kinesiska kommunistpartiets kalender har centralkommitténs tredje plenum fått en särskild betydelse för generalsekreteraren. Den nuvarande generalsekreteraren, Xi Jinping, valde att understryka sitt hopp för den 18:e centralkommitténs tredje plenum genom att flytta det till Jingxihotellet i Pekings västra förorter.

De första två plenumen under en ny generalsekreterare brukar handla om förändringar i den centrala och regionala ledningen och partiorganisationen. Det tredje plenumet, som oftast hålls i oktober, förväntas vanligen innehålla viktiga förändringar i politiken, då den nya ledningen visar upp sina planer för det kommande årtiondet.

Plenumen hålls vanligen i Folket stora sal, som är en del av kommunistpartiets symboliska centrum. Genom att flytta det till stadens utkanter hoppas partiledningen kunna rida på Jingxihotellets symboliska betydelse.

Det var 1978 som Deng Xiaoping höll det tredje plenumet för den dåvarande 11:e centralkommittén på det här hotellet, och stakade ut riktningen för reformerna och öppnandet som förvandlade den fattiga maoistiska kinesiska ekonomin till den ekonomiska stormakt Kina är idag. Xi Jinping hoppas att det kinesiska folket ska associera årets plenum med de banbrytande reformerna 1978.

Det är inte bara platsen, utan även timingen av det tredje plenumet som är ovanlig. Det vanliga är att man håller det i oktober, och Voice of America spekulerar i en artikel om partiledningen har valt novemberdatumet för att lägga lite tid mellan konferensen och domen mot den vanärade partitjänstemannen Bo Xilai, som föll i september.

Det är ovanligt för så högt uppsatta politiker som Bo, som satt i Politbyrån, att ställas inför rätta, och Bo hade starkt stöd i den partifraktion som leds av förre partiledaren Jiang Zemin.

Tidigare tredje plenum, särskilt de som hållits efter att Jiang Zemin kom till makten 1993 och hans efterträdare Hu Jintao 2003, har inneburit betydelsefulla förändringar i den ekonomiska och politiska strategin.

Centralkommitténs möte i Peking har nu tuffa utmaningar att ta itu med, som en sviktande ekonomi och utbredd korruption som leder till allt mer oroligheter bland den kinesiska allmänheten. Däremot förväntas man inte ta upp sådant som hur landsbygdsbefolkningen lider under markhungriga lokalregeringar, eller den fortsatta förföljelsen av etniska och religiösa minoriteter, som till exempel den mot den andliga metoden Falun Gong.

Hur Xi Jinping hanterar alla frågor, inklusive de som kommunistpartiet föredrar att inte diskutera öppet, kommer att avgöra om det tredje plenumet kommer att innebära början på verkliga reformer eller gå till historien som tomma ord.

Översatt från engelska