Kommunistpartiets högste ledare misstänks ha plagierat sin doktorsavhandling
Kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinping röstar i valet av nya tjänstemän under 12:e nationella folkkongressen i Folkets stora sal i Peking den 16 mars 2013. Enligt en artikel i Asia Sentinel kan hans doktorsavhandling vara ett plagiat. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Xi Jinping är den förste kinesiska ledaren som har en doktorshatt. Men nu hävdar Hongkongförfattaren Joe Chung att delar av hans doktorsavhandling, som skrevs när Xi studerade vid Tsinghuauniversitetet, är plagierade. Akademiker har i åratal ifrågasatt värdet av Xis avhandling, men Chung tycks ha dokumentation, enligt en artikel i Asia Sentinel.

Enligt Xis officiella biografi studerade han kemiteknik vid Tsinghuauniversitetet från 1975 till 1979. 1998-2002 doktorerade han i marxistist teori och ideologisk utbildning vid Tsinghuas humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultet. Under den tiden arbetade han som vice sekreterare i partikommittéerna i Fujian- och Zhejiangprovinsen.

Doktorsavhandlingen har många likheter med tidigare verk. I vissa fall handlar det om stycken som är kopierade ord för ord. Det finns till exempel ett stycke på första sidan i förordet utan någon källhänvisning, som är kopierat från ett uttalande publicerat av partiets 15:e centralkommitté i oktober 1998.

Xis uppsats har också många likheter med andra verk som till exempel ett arbete som publicerades av Kinesiska samhällsvetenskapsakademin 1995, visade Asia Sentinels artikel.

Det hävdas också att Xis underlydande, Liu Huiyu, ska ha fått uppgiften att skriva avhandlingen. Asia Sentinels artikel pekar ut många likheter med och exempel på plagiat från Lius bok “Globalisering och Kinas jordbruksutveckling”. Boken skrevs 2001, innan Xis avhandling, och publicerades året därpå.

Efter publiceringen av avhandlingen gick det snabbt uppåt i karriären för Liu. Hon arbetar nu som professor och biträdande dekan vid Jiangxiauniversitetet i Fujianprovinsen. När Asia Sentinel försökte kontakta henne angående rapporten avböjde hon att kommentera.

Översatt från engelska