Kommunistpartiets förre säkerhetschef syns åter i offentligheten
På en skärmdump från China University of Petroleums hemsida syns Zhou Yongkang (mitten), tidigare chef för det Kinesiska kommunistpartiets säkerhetsapparat, på besök den 1 oktober, efter att under lång tid varit borta från offentligheten. (China University of Petroleum/Skärmdump/Epoch Times)


Zhou Yongkong, den förre högste chefen för partiets säkerhetsapparat, har åter visat sig offentligt efter en tid av tystnad och rapporter om att han var under utredning.

Partiets ledning har sedan flera månader tillbaka påbörjat utredningar om korruption i flera sektorer där han haft höga befattningar, bland annat oljeindustrin.

Nu när han åter syntes i offentligheten var det för att fira China University of Petroleums 60-årsdag den 1 oktober. Det är ett tecken på att partiet försöker få tyst på rykten och att man vill visa upp sammanhållning, enligt Shi Cangshan i Washington, expert på det kinesiska kommunistpartiet.

– De använder den
här händelsen för att få tyst på rykten och därmed visa att Zhou Yongkang inte sitter i förvar eller går igenom shuanggui, sade Shi.

Shuanggui är den kinesiska termen för partiets utomrättsliga form av hemliga förhör med medlemmar som anklagas för korruption och maktmissbruk. Men det antyder inte att han inte är under utredning, sade Shi.

– Myndigheterna använde inte sina medier för att rapportera om det. Nyheten publicerades endast på universitetets hemsida. Det finns en falang i partiet som utreder honom. Men det verkar som att det inte är rätt läge att gripa honom eller vidta några åtgärder nu.

Zhou har knappt synts i offentligheten det senaste året. Han var tidigare en av de mäktigaste i partiet där han var chef för säkerhetsapparaten som förfogade över en årlig budget på 120 miljarder dollar.

Xi Jinping, den nye partiledaren, har kraftfullt tagit kommando över partiet, och mycket av det politiska nätverk som Zhou Yongkang byggde upp, har rivits ned. Kadrer som är lojala mot Xi har fått nyckelpositioner, samtidigt som Zhous folk har degraderats, eller som nu senast, blivit föremål för aggressiva utredningar, av vad partiets medier säger är korruption.

Under sitt tal vid universitetet den 1 oktober nämnde Zhou Yongkang Xi Jinping tre gånger, och hyllade Xis idé om ”Kinas dröm”, vilket kan bli Xi Jinpings bidrag till den kinesiska kommunistteorin.

Zhou bad alla lärare och studenter att ”innerligt förena sig med partiets centrala ledning under Xi Jinping” och ”förverkliga Kinas dröm genom att nå nya milstolpar i oljeindustrin”.

Han ledsagades av universitetets anställda, men inte av några viktiga tjänstemän, till skillnad från tidigare partiledaren Hu Jintao, som ledsagades av provinsens partisekreterare och en nyckeltjänsteman från partiets centrala interna kontor, när han återvände till sin hemstad i Longchuan i Anhuiprovinsen förra månaden.

I somras höll partiets högsta ledning ett möte i badorten Beidaihe, där de emellanåt samlas för att besluta om ny politik. Efter det har det spekulerats att Zhou Yongkang kan vara under utredning. Många tjänstemän lojala mot honom inom oljeindustrin har gripits eller satts under utredning, samtidigt som de som stod Zhou nära i Sichuanprovinsen, där han var partisekreterare, också har avsatts.

Att man har förminskat Zhous status ter sig rimligt om man ser det utifrån de nuvarande ledarnas perspektiv, enligt Lan Shu, oberoende expert på kinesisk politik, som intervjuades av Sound of Hope, en utlandskinesisk radiokanal.

Lan Shu utvecklade sitt resonemang: ”Om man tittar på det utifrån perspektivet att bevara partiets styre, måste Xi göra två saker: För det första måste han få igenom reformer. Utan reformer är det kinesiska kommunistpartiet dömt att kollapsa. För att kunna göra reformer måste man offra vissa fraktioner, eftersom det finns ett begränsat antal platser att ta del av. För det andra måste Xi göra sitt bästa för att få bort den grupp  som har orsakat mest missnöje, eller de som ogillas mest av det kinesiska folket.”

Zhou Yongkang har blivit mycket avskydd under den tiden han styrt partiets säkerhetsstyrkor och övervakat dess utbredning och intrång i allt fler människors liv. Han kontrollerade domstolarna, fängelsesystemet, arbetslägren, polisen, säkerhetspolisen och Folkets beväpnade polis, vilken är lika stor som armén, och som används för att våldsamt slå ned protester mot orättvisor och maktmissbruk då de dagligen dyker upp runt om i Kina. Zhou var också under hela sin period vid makten den huvudsakliga genomföraren av förföljelsen av Falun Gong, och förtryck mot dissidenter och människorättsförsvarare.

Översatt från engelska.