Kommunistpartiets födelsedag fläckad av sekreterargängets fall
Den före detta kinesiske säkerhetschefen Zhou Yongkang på Nationella folkkongressen den 5 mars 2012.


Tillkännagivandet den 2 juli 2014 att tre av Zhous tidigare sekreterare har rensats bort från partiet är ytterligare ett tecken på att siktet är inställt på Zhou själv.

1 juli är det datum som Kinesiska kommunistpartiet för länge sedan valde att fira som sin födelsedag. Den dagen var det tänkt att partiet skulle hyllas, men man har inte varit särskilt lyckosam med detta på senare år.

När Hongkong i början av 1997 lämnades över till Folkrepubliken Kina bestämde folket i Hongkong att en årlig marsch för demokratin skulle hållas den dagen. I år fyllde mellan 500 000 och en miljon människor stadens gator och krävde ett slut på kommunistpartiets styre.

1 juli i år gav också kommunistpartiet en ironisk födelsedagspresent till sig självt: avrundningen på det som kinesisk media kallar för sekreterargänget.

Den 2 juli tillkännagav organisationen som upprätthåller disciplinen inom partiet att tre tjänstemän hade uteslutits ur partiet och överlämnats till rättsväsendet för åtal. Partiet valde att tillkännage det hela den 2 juli men det faktiska gripandet av tjänstemännen hade skett en viss tid innan.

De tre tjänstemännen tycks vid en första anblick inte ha mycket gemensamt. En var ställföreträdande guvernör i Hainanprovinsen i södra Kina. Den andre var ställföreträdande chef över paraplyorganisationen för Kinas inhemska säkerhetsorganisationer. Den tredje var en äldre tjänsteman för en avdelning inom ministeriet för offentlig säkerhet som anklagades för att ha skyddat högt rankade tjänstemän inom partiet.

Tjänstemännen är inte välkända, ens i Kina, men affärsmagasinet Caixin kunde ge viktiga detaljer om dem som bara kunde ha kommit från insidan av partiet.

Att det var Caixin som var kanal är inte förvånande. Som partiledaren Xi Jinpings utrensning av partitjänstemän har utvecklats de senaste 18 månaderna är det tydligt att Caixin har en väldigt bra relation till Wang Qishan, Xis högra hand som är ansvarig för att leda Xis ”antikorruptionskampanj”.

Enligt Caixin fungerade alla de tre som greps den 2 juli vid något tillfälle som sekreterare åt tungviktaren Zhou Yongkang.

Kopplingar

Zhou Yongkang är en lojal bundsförvant till före detta partichefen Jiang Zemin, som utsåg honom till chef för den kinesiska regimens inhemska säkerhetsorganisation. Under Zhou växte den organisationen till en armés storlek och man ansåg i partiet att Zhou hade skapat ett andra maktcentrum inom regimen, en rival till makten hos partiets officiella ledare, generalsekreteraren.

Zhou drog sig tillbaka 2012, men enligt personer med insyn i partiets inre krets konspirerade Zhou tillsammans med andra personer lojala med Jiang Zemin för att avsätta Xi Jinping strax efter att han tagit makten.

Zhou har mestadels hållit sig borta från allmänhetens ögon de senaste månaderna och tros vara under partiets kontroll. Ingen åtgärd har dock vidtagits mot denne ”tiger” medan Wang Qishan bygger upp sitt fall mot honom.

Gripandet av de tre tidigare sekreterarna gör att antalet tidigare sekreterare till Zhou Yongkang som gripits nu är uppe i fem eller sju, beroende på vilken redogörelse i kinesisk media man läser.

Gripandet av dem passar in i det allmänna mönstret för de flesta utrensningar vi har sett. Deras brott är inte ”korruption”, även om de säkerligen är skyldiga till det. Deras brott är kopplingen till den falang som är lojal mot Jiang Zemin.

Fixare

Dessa sekreterare hade inte kontorstjänst. Den bästa termen för att beskriva rollen de hade är kanske den italienska maffiatermen ”consigliore”. De fungerade som fixare för sina chefer.

De sköter mutor och skadekontroll åt sina chefers inte alltför lagliga aktiviteter. Vid andra tillfällen hanterar de sina chefers familjeaffärer.

I Kina blir inte de smarta parti- och statstjänstemännen personligen inblandade i illegala aktiviteter. Istället blir deras familjemedlemmar det.

Sekreterarna hjälper sina chefers familjemedlemmar att starta upp affärsverksamheter och få statliga kontrakt. Sedan tvättar sekreterarna pengarna så att illegala aktiviteter blir legala. När vissa lägre tjänstemän vill bli befordrade går de högst sannolikt via sekreterarna eller familjemedlemmarna.

När sekreteraren lämnar sin chef, eller när chefen ska dra sig tillbaka, arrangerar chefen så att sekreteraren befordras till en betydelsefull ledarposition inom chefens makt. Denna befordran är också en extra säkerhet för chefen eftersom han inte vill att hans intressen ska skadas eller att hans brott ska avslöjas efter att han dragit sig tillbaka.

Han behöver någon som är lojal. Vem kan vara bättre än personen som är medskyldig till hans egna brott?

Sekreteraren känner till nästan alla detaljer kring skeletten i chefens garderob. Om någon vill få bort en tjänsteman är det bästa och enklaste sättet att skaffa bevisen från hans sekreterare. Alla Zhou Yongkangs tidigare sekreterare, förutom en, har enligt Caixin blivit gripna, utredda och förhörda sedan ett år tillbaka.

Zhou Yongkang gav dem position, makt och en bra framtid. Nu har deras koppling till Zhou medfört olycka för dem. De kommer att förlora allting – makt, pengar, rykte och frihet.

I det laglösa och helt korrupta kinesiska systemet kan alla vara både förövare och offer. Ingen går säker. Genom utrensningen av dessa sekreterare dras repet kring Zhou Yongkangs nacke åt ännu hårdare.

Översatt från engelska.