”Kommunistpartiets årsdag inget att fira”
Tidigare kinesiska diplomaten Chen Yonglin, här vid en presskonferens i Sydney efter att ha beviljats asyl, varnade för den kinesiska kommunistiska agendan avsedd att påverka australier. (Foto: Greg Wood / AFP / Getty Images)


Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 60-årsdagsfirande i Australien skapar vrede hos människorättsaktivister och medlemmar av det kinesiska samhället, men en före detta kinesisk diplomat säger att det inte kommer att stoppa den kinesiska regimens propagandakampanj.

Händelsen är planerad och finansieras av en kommun i södra Sydney men har döpts om efter oro från rådsmedlemmar och det lokala samhället.

Hurstvilles kommunfullmäktige meddelade vid sitt möte förra månaden att de hade kontaktats av det kinesiska konsulatet i Sydney för att gemensamt vara värdar för ”Ny kinesisk filmfestival” under september och oktober.

Hurstville har den största kinesiska befolkningen i Australien, där över 40 procent av invånarna är av kinesisk härkomst.

”Denna händelse kommer att vara del av större festligheter som anordnas av det kinesiska generalkonsulatet av Folkrepubliken Kina i Sydney för att fira 60-årsdagen av öppnandet av Folkrepubliken Kina”, angav rådets protokoll.

Evenemanget godkändes och det inkluderade en överenskommelse till det kinesiska konsulatets begäran om bidrag för 5000 dollars cocktailparty för 100 officiella gäster.

”Den totala kostnaden för rådet skulle därför vara ungefär 8400 dollar”, angav protokollet.

Tidigare kinesiska diplomaten Chen Yonglin, sade att händelsen var en del av propagandastrategin för att påverka den kinesiska befolkningen utomlands och att utvidga det kinesiska kommunistpartiets nätverk i det australiska samhället.

– Kineserna kommer hit för att vara fria från propaganda och hjärntvätt och nu har Hurstvilles råd fört dem tillbaka till det kinesiska kommunistpartiet, sade han till Epoch Times.

Chen, som hoppade av från Sydneys kinesiska konsulat 2005, sade att det var inget ”nytt” med ”Ny kinesisk filmfestival”, eftersom den skulle ha vanlig censur och propaganda riktad mot det lokala kinesiska samhället.

– Hurstvilles kommunfullmäktige spenderar skattebetalarnas pengar för att hjälpa till med KKP:s propaganda. Det kommer inte att gynna australiska invånare – bara sårar folk, sårar det kinesiska samhället, sade han.

Tillkännagivandet och användning av skattebetalarnas pengar väckte en kraftig reaktion från samhället och från kommunpolitiker, vilket resulterade i att rådet skiftade till att marknadsföra händelsen som en hyllning av 30-årsdagen av den kinesiska republikens öppnande mot västvärlden.

Laborpartiets fullmäktigeledamot David Perry sade att han var oroad över de mänskliga rättigheterna i Kina och särskilt den australiska medborgaren Stern Hus välfärd. Han begärde vid mötet i juli att ett meddelande skickas tillbaka till det kinesiska konsulatet om att uttrycka denna oro. Rådet beslöt dock att bara skicka ett brev till statsministern och utrikesministern för att uttrycka deras farhågor om Stern Hu, men avstod från att skicka ett brev till det kinesiska konsulatet.

Greens kommunalråd Ann Wagstaff sade att hon inte bara var oroad över Kinas mänskliga rättigheter, utan också att skattebetalarnas medel används för att finansiera operationer för det kinesiska kommunistpartiet när det fanns så många akuta behov i samhället.

Brian Shaw, ordförande i staden Hurstvilles boendeförening, sade att med Kulturrevolutionen och de nyligen inträffade attackerna på tibetaner och uigurer, fanns det inte mycket att fira.

”Hurstvilles kommunalråds fjäskande för Kinas generalkonsul är en fars”, skrev han i den lokala tidningen The Leader.

Medan andra 60-årsjubileumsfiranden har planerats runt om i Australien tycks marknadsföringskampanjer för den kinesiska och den västerländska publiken nu vara helt annorlunda.

Nästa månad kommer China Oriental Jasmine Girl’s Band att spela på Sydney Opera House och det har marknadsförts mycket omfattande på kinesiska som 60-årsfirande. Men på Sydney Opera House hemsida är det enkelt beskrivet som en ”spektakulär och glamorös konsert” som framhäver ”en unik kombination av kinesiska folkinstument och moderna västerländska musikinstrument”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21807/