Kommunistpartiet öppnar lokalavdelning på Wal-Mart i Kina
(Foto: Tim Boyle/Getty Images)


Amerikanska varuhusjätten Wal-Mart har nyligen tillåtit lokalavdelningar för Kinesiska kommunistpartiet och Kommunistiska ungdomsbrigaden att öppna kontor i en av sina affärer i nordöstra Kina.

Detta är ännu en överraskning efter att Wal-Mart tillåtit sina kinesiska anställda att starta fackföreningar, tvärtemot sin policy mot detta i USA. Wal-Mart i Kina har sagt att så länge som de anställda följer kinesiska lagar och tillvägagångssätt så motsätter man sig inte att de startar fackföreningar.

Kommunistpartiets språkrör, Worker´s Daily, rapporterade att den första KKP-avdelningen på Wal-Mart startades den 12 augusti i Shenyang, under översikt av partikommitén vid Dadongdistriktets kontor på Jinqiao-gatan. Wal-Marts KKP-avdelning består av tre medlemmar och ungdomsbrigadens avdelning har 16 medlemmar. Samtliga är anställda vid Wal-Mart.

Wal-Mart har 22 affärer i Kina med fackföreningar, och andra Wal-Martaffärer rapporteras överväga att öppna avdelningar av KKP och ungdomsbrigaden.

Wal-Mart har ofta kritiserats i media för att de kränker sina anställdas rättigheter. Arbetsrättsaktivister säger att Wal-Marts konkurrensfördel kommer från deras låga priser, vilka i sin tur är ett resultat av låga arbetskraftskostnader.

National Labor Committee i USA har anklagat Wal-Marts leverantörer i Kina för att kränka de anställdas rättigheter, och menar att arbetsmiljön är långt under acceptabel standard. Arbetare betalas inte ens minimilön, och de tvingas arbeta övertid.

En reporter på Washington Post besökte en Wal-Martfabrik i Kina och sade att Wal-Marts vinst till stor del är ett resultat av låglönearbete i så kallade sweatshops.

Socialekonomen He Qinglian har sagt att All China Federation of Trade Unions har upprättat kontor i alla statsägda företag, inklusive allmänna institut, men hon menar att dessa fackföreningar aldrig blivit en väg för vanliga människor eller ideella organisationer att förhandla med regeringen.

– När fackföreningar etablerar sig i utländska företag i Kina är det inte en välfärdsfråga. Man gör det för att stärka partiets kontroll och utsträcka dess härskande hand till varje hörn av landet, sade He.

Voice Of America citerade en anonym forskare vid School of Public Policy & Management vid Liaoninguniversitetet, som sade att det finns många utländska företag i Liaoningprovinsen, men att etablerandet av partiavdelningar inte är särskilt populärt. Forskaren menade att Wal-Marts öppnande av partiavdelningar visade regimens beslutsamhet när det gäller att få in de utländska investerarna i sitt politiska styrelsesystem.

Wal-Mart har för närvarande 32 000 anställda i Kina, med 60 varuhus i 30 städer. Man planerar att ha öppnat mellan 18 och 20 nya affärer i Kina vid årets slut.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-7/45730.html