Kommunistpartiet försöker tvinga tibetanerna att visa tacksamhet
Vid ett tillslag i december 2011 tvingas tibetaner böja sig mot marken när de förs bort av kinesiska säkerhetsstyrkor. I december 2013 intensifierades aktionerna mot Driru-länet i Tibet, där över 1000 tibetaner fängslades. (Skärmdump/kinesiska militärens forum)


I sina försök att få kontroll över det trotsiga Driru-länet i Tibet har kinesiska säkerhetsstyrkor omringat kloster, fängslat munkar, spärrat in över tusen tibetaner, begränsat kommunikationen och satt ett intensivt ”politiskt omskolningsprogram” i verket, rapporterar Radio Free Asia (RFA).

Sedan september har motståndet hårdnat till att bli en kommunistpartikampanj med syfte att tvinga tibetanerna till att uttrycka patriotism och tacksamhet mot Kina och hänga den kinesiska flaggan från sina tak.

Säkerhetsstyrkorna har ökat sin närvaro för att påskynda införandet av åtgärderna, men invånarna har trots detta reagerat med att kasta flaggorna i floden, protestera, och sätta upp plakat.

Den Centrala tibetanska administrationen (CTA), som vanligtvis kallas för Tibets exilregering, har jämfört det ökade förtrycket med situationen under kulturrevolutionen.

Invånarna i Driru har utsatts för grova kränkningar av mänskliga rättigheter, säger CTA, som talar om godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, olagliga fängslanden och försvinnanden.

”Över tusen tibetaner från Driru-länet är nu frihetsberövade”, sade en tibetan som bor i Europa, till RFA:s Tibettjänst. ”Alla dessa tibetaner som frihetsberövats förhörs och får genomgå program för politisk omskolning”, sade han.

Mer än ett dussin munkar har arresterats från kloster, bland andra Tarmoe, Rabten och Dron Na, och det finns ingen information om deras situation, sade RFA:s källa. Han tillade att dessa kloster har omringats av kinesiska säkerhetsstyrkor.

Säkerhetsstyrkorna bröt sig in i rummen på Tarmoe-klostret medan de flesta av munkarna var ute, och sökte igenom deras rum, konfiskerade bärbara datorer, mobiltelefoner och cd-skivor. I andra räder tog säkerhetsstyrkorna personliga saker från människors hem.

Som en del av ett intensivt program med syfte att kartlägga tibetanernas politiska åsikter på landsbygden, bedriver myndigheter dagliga politiska omskolningssessioner för de boende i området, berättade en källa för RFA.

En äldre tibetan som protesterade mot lektionerna och sade åt kineserna att åka hem, misshandlades så svårt i september att grannarna inte visste om han skulle överleva.

Kontrollen över informationskanalerna är mycket sträng, säger invånarna. I oktober rapporterade RFA att ”de kinesiska myndigheterna har sänt mer än 200 fordon från paramilitären och polisen till byar [i Driru], och sätter upp vägspärrar på alla större vägar”, efter en incident där polisen sköt in i en obeväpnad folkmassa och sårade minst 60.

”De har konfiskerat tibetanernas mobiltelefoner och blockerat kommunikation via telefon och internet. Nu måste folk bära på sig id-kort till och med när de går ut för att handla, och polisen för bort alla tibetaner som inte kan visa sitt id,” berättade en källa för RFA.

Situationen i Driru är spänd, och på grund av den strikta informationskontrollen och det hårda förtrycket är det svårt för källorna att få reda på detaljer eller verifiera informationen, rapporterade Phayul, en exiltibetansk webbsida.

Översatt från engelska.