Kommunistpartiet bekämpar spridningen av sedlar med texten ”Lämna KKP”
Texten på sedeln lyder ”Himlens vilja kan inte ignoreras, KKP-ligan kommer att utplånas”. (Foto: Epoch Times)


Ett brev från en grupp Epoch Times läsare i Kina, avslöjade att Folkets kinesiska bank i Shanghai nyligen satt upp affischer i bostadsområden med texten: ”Förbjudet att medvetet förstöra eller skriva på nationell valuta.”

Detta är en av KKP:s desperata åtgärder för att stoppa det kinesiska folket från att sprida budskap om att lämna partiet genom att skriva ”Nio kommentarer” och ”De tre utträdena” på landets sedlar.

Gao Dawei, chef för det globala centret för utträden ur KKP, säger att detta är första gången han hört talas om att en bank sätter upp affischer med propagandistiska regler gällande detta på allmän plats. Han anser att kommunistpartiet skräms av att människor använder sedlar för att sprida information om hur man lämnar det, och att man är för rädd för att konfrontera medborgarna och säga sanningen.

På affischerna stod det också skrivet att ”skyddandet av valutan anbefalls” och att ”förstörelse av valutan är olaglig” samt ”finansiella instutitioner vilka hanterar besparingar och uttag skall ersätta förstörda eller skadade sedlar gratis.”

I brevet står att affischerna inte nämner det som står skrivet på sedlarna, förmodligen på grund av rädsla för att väcka nyfikenhet hos människor som inte vet vad som pågår eller för att framstå som löjliga inför de som vet.

Affischerna varnar: ”Den som medvetet förstör sedlar kommer att varnas av polisen och bötfällas med upp till 10 000 yuan.”

Spridande av ”De tre utträdena” på sedlar

Över 12,5 miljoner kineser har gått ut ur KKP och dess underorganisationer. Den huvudsakliga metoden för att avsäga sig partiet har varit att publicera ett tillkännagivande på Epoch Times hemsida. Många människor har även satt upp meddelanden på offentliga anslagstavlor, busstationer och elstolpar. Dessa metoder har använts för att kringgå KKP:s internetblockad vilken hindrar ett stort antal människor från att publicera sina tillkännagivanden på nätet.

Sedan oktober har många människor börjat skriva ner sina tillkännagivanden på sedlar. De lämnar ofta meddelanden som ”Himlen förintar KKP” ,”Gå ur KKP och rädda dig själv” och ”Sprid de nio kommentarerna och lämna KKP snarast.” Sedlarna har blivit en av huvudkanalerna för spridandet av kännedomen om ”De nio kommentarerna” och ”De tre utträdena.

Slogans skrivs ofta på en- eller tvåyuansedlar vilka bland annat används i biljettautomater för bussar. Dessa är även de vanligaste sedlarna i mataffärer. Att skriva sitt tillkännagivande på en sedel anses vara ett säkert och effektivt sätt, eftersom sedlar cirkulerar snabbt och därför kan ha en stor inverkan.

Falskmynteri som ursäkt för att stoppa budskapen på sedlar

Enligt en källa i Kina använder KKP alltmer desperata metoder för att hindra spridandet av sedlar med denna typ av meddelanden. Vid entrén till vissa banker hänger banderoller med texten ”Att bekämpa förfalskade sedlar är allas ansvar. I många butiker finns skyltar med texter som ”Förfalskade sedlar konfiskeras och polisen underrättas.”

Den kinesiska allmänheten har aldrig sett en sådan enorm ansträngning för att bekämpa förfalskade pengar. Historiskt har en sådan verksamhet aldrig förut pågått i så stor skala. Många menar att det är för att minimera spridandet av meddelanden om utträden ur KKP.

Den 22 april höll 17 universitet, inriktade på utländska språk och handel, en gemensam rekryteringskonferens med framtida elever och deras familjer, vilka uppmanades att köpa olika typer av universitetsbroschyrer. Universiteten ville inte ta emot stora sedlar som betalning och accepterade endast sedlar under 10 yuan. Förutom de ordinarie högskolevakterna patrullerade även sex poliser bland besökarna.

En initierad källa sade att polisen tycktes vara där för att övervaka och förhindra utbyte av förfalskade sedlar. Vid närmare undersökning visade det sig dock att deras verkliga syfte var att hejda att pengar med meddelanden om att lämna KKP bytte ägare.

En ny mediaform

Gao Dawei säger att responsen från Kina visar att fler och fler människor använder sedlar för att skriva meddelanden om att gå ur KKP på.

Han tillägger att människor tar cirkulationen av pengar för given. De byter ägare hela tiden, involverar ett stort antal människor och cirkulerar mycket snabbt. Deras påverkan kan därför bli mycket stor. Gao förväntar sig att pengar kommer bli ett huvudmedium genom vilken meddelanden om att gå ur KKP kommer föras ut till många fler kineser i framtiden.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-19/45121.html


Folkets kinesiska bank i Shanghai satte nyligen upp affischer i bostadsområden med texten ”Förbjudet att medvetet förstöra eller anteckna på nationell valuta.” (Foto taget av en läsare)

Folkets kinesiska bank i Shanghai satte nyligen upp affischer i bostadsområden med texten ”Förbjudet att medvetet förstöra eller anteckna på nationell valuta.” (Foto taget av en läsare)


På sedeln står ”Jag är Lao Liu, jag bor i Peking och jag tillkännager härmed högtidligt mitt utträde ur KKP.” (Foto: Epoch Times)

På sedeln står ”Jag är Lao Liu, jag bor i Peking och jag tillkännager härmed högtidligt mitt utträde ur KKP.” (Foto: Epoch Times)