"Kommunistpartiet är värre än gangsters"
De kinesiska tecknen betyder "Lämna det kinesiska kommunistpartiet." (Foto: Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.

Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 2 och 3 augusti 2012.

Tillkännagivande av de tre utträdena

Jag har insett hur ondskefullt kommunistpartiet är. Kommunistpartiet är värre än gangsters, det är korrupt och förtrycker folket. Förra gången det hölls ett möte för partimedlemmar i vår by sade någon: ”Nationalistpartiet [Kuomintang] är bättre än kommunistpartiet!” Då svarade andra: ”Det är bäst att vi lämnar partiet!”

Efter att jag gick med i partiet upptäckte jag att mitt medlemskap gav förmåner. Alltid när vi hade ett möte gav de oss presenter. Jag betalade bara 50 yuan om året i medlemsavgift, men de gav mig saker till ett värde av mer än 2 000 yuan. (Jag hade inget jobb, annars skulle medlemsavgiften ha varit högre.) På den tiden tänkte jag att jag skulle hoppa av partiet efter att jag hade fått förmånerna från partiet. Men jag har nu förstått vilken allvarlig sak det är att lämna partiet, så jag har beslutat att omedelbart gå ur kommunistpartiet. Jag går resolut ur det onda kommunistpartiet och dess underorganisationer, Ungdomsförbundet och Unga pionjärer. Jag lämnar partiet med alias ”Hen Dang” (Hatar Partiet), och gläds åt att leva ett tryggt liv från och med nu.

Hen Dang
Shandongprovinsen
2 augusti 2012, 15:45

Först när kommunistpartiet förgås kan människor bli fria

Min drygt 70-årige far och jag lämnar kommunistpartiets regim och dess organisationer som tog över landets lagliga regering med våld och bedrägeri. Det är den största lögnaren i mänsklighetens historia. Hur kunde detta gäng skurkar och banditer så till den grad förstöra vårt vackra land! De har tömt och sålt ut alla värdefulla tillgångar som våra förfäder lämnat efter sig. Kinas en gång höga moral finns inte längre att finna. Ned med de kinesiska kommunisterna!

”Tian Nu” (Himlens Ilska) och Tian Nus far
Henanprovinsen
2 augusti 2012, 17:26

Utträdesuttalande

Jag gick med i Kinas kommunistiska parti med idealer i åtanke att tjäna folket och ägna mig åt landet. Under de följande decennierna, allteftersom jag blev medveten om kommunistpartiets onda natur, upptäckte jag att jag hade blivit lurad. Särskilt under det här senaste decenniet har partiet förföljt de goda människorna, stöttat och fört fram ett stort antal korrupta tjänstemän till viktiga positioner. Det är ett ondskefullt parti från toppen till botten. Nu drar vi en skiljelinje mellan partiet och oss själva. Därför förklarar vi högtidligt att vi lämnar kommunistpartiet.

Zhang Xiaoqiao, Zhang Xiaowen
Hebeiprovinsen
2 augusti 2012, 11:42

Jag lämnar Ungdomsförbundet

Efter att jag rest till Korea för att studera såg jag en hel del sanningar som jag inte kunde se där hemma. Jag tycker att kommunistpartiet är mycket grymt. Det har slaktat så många oskyldiga människor. Även om jag gick med i Ungdomsförbundet för länge sedan vill jag ändå formellt lämna det.

Juan Er
Inre Mongoliet
2 augusti 2012, 13:07

Lämna kommunistpartiet så snart som möjligt

Jag var veteranmedlem av ungdomsförbundet i mer än 20 år. Efter att det har hänt så många naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan här i Kina, insåg jag till sist hur ondskefullt kommunistpartiet är. Jag kommer inte att få någon ljus framtid så länge jag är medlem i kommunistpartiet. Jag vill lämna partiet så fort som möjligt! Jag tillkännager här högtidligt att jag lämnar organisationerna Ungdomsförbundet och Unga pionjärer.

Chen Xiaohe
Shanghai
2 augusti 2012, 11:01

Tillkännagivandet av tre utträden

Jag har länge förstått misstaget med ateismen och de katastrofer det har medfört. Därför går jag frivilligt ur alla kommunistpartiets organisationer, däribland Ungdomsförbundet och Unga pionjärer. Jag vill välja min egen framtid!

Xiaoyuan
2 augusti 2012, 13:54

Jag vill främja demokrati i Kina

Som partimedlem inser jag på djupet kommunistpartiets mörka sida. Allt partiet har gjort är inte att gagna människor, utan att fylla sina egna fickor. Den senaste tidens händelser inom landet förklarar bäst hur rasande allmänheten är. Jag meddelar därför att jag lämnar kommunistpartiet och stödjer bestämt införandet av ett demokratiskt flerpartisystem och nationalisering av militären i Kina. Jag är beredd att ägna mig åt att främja Kinas demokratiska och politiska reformer.

Yi Cheng
3 augusti 2012, 17:24

Jag tar avstånd från den ed jag svor

Jag meddelar härmed högtidligt att jag bestämt lämnar kommunistpartiets underorganisationer, och jag tar avstånd från den ed jag svor när jag gick med i kommunistpartiet, Ungdomsförbundet och de Unga pionjärerna. De mål som de kinesiska kommunisterna har satt upp är en komplett packe med lögner. Kommunistpartiets teoretiska grund är mycket absurt, liksom den kampfilosofi som förespråkas av de kinesiska kommunisterna. Jag blev djupt skadad av båda. Den här enpartidiktaturen tillåter ingen röst förutom kommunisternas språkrör. Hur kan vanliga människor få demokrati eller medborgerliga rättigheter?

Feng Ye
Canada
3 augusti 2012, 9:45

De Unga pionjärernas ”blodiga scarf

Jag visste inte att kommunistpartiet är en mycket ond organisation. Inte heller insåg jag att de så kallade Unga pionjärerna är ett ondskefullt gäng som snärjer oskyldiga barn. Jag såg kommunistpartiets fula ansikte efter att min pappa berättade sanningen för mig. Jag visste inte hur mycket ondska de Unga pionjärernas röda scarf fläckas med! Härmed meddelar jag högtidligt att jag lämnar de Unga pionjärerna.

Zhou Xuanzhao
Jinan, Shandongprovinsen
3 augusti 2012, 23:49

Översatt från engelska