Kommunistpartiet är roten till problemet med Kinas skenande fastighetspriser
Modell av ett huskomplex i Kina. (Foto: Getty Images)


Bostadspriserna i Kina stiger fortfarande och att äga sitt hem ligger långt bortom vad de flesta kineser har råd med. En rapport som kom nyligen visar på problemets omfattning, bland annat det förbluffande faktum att 85 procent av stadsborna som behöver ett nytt hem inte har råd med det. 

Allt hänger på Kinas leninistiskt och korporatistisk influerade politiska ekonomi, menar ekonomen He Qinglian. Det kinesiska kommunistpartiet står oftast i centrum i alla strategiska sektorer i Kina och fastighetsmarknaden är inget undantag. 

Det har uppstått en situation där de som har kopplingar till partiet får förmåner genom en politik som gynnar dem, medan majoriteten hamnar i kylan. 

Den kinesiska samhällsvetenskapsakademin skriver i sin statistiksammanställning gällande sociala förhållanden i Kina att bostadspriserna stigit med hela 15 procent i år.

Mellan den 29 november och den 5 december nådde genomsnittspriserna på hus en rekordnivå på 23 489 yuan per kvadratmeter.

China Index Academy, som är ett stort fastighetsforskningsinstitut sade att i november i år låg snittpriset i hela landet per kvadratmeter för bostäder på 8 487 yuan, vilket är en ökning med 0,82 procent från oktober. I Peking och Shanghai har snittpriset ökat med 0,41 procent mot oktober och hela 34,2 procent jämfört med förra året. 

De fortsatt stigande priserna förbryllar, med tanke på de åtgärder regimen satt in för att kontrollera utvecklingen. Trots att regeringen nu styr marknaden strängare än någonsin, varför skenar priserna fortfarande?

He Qinglian pekade på kommunistpartiets roll när Epoch Times intervjuade henne. 

Exempelvis visade en nyligen genomförd undersökning bland lägre partitjänstemän i Shanghai att en del av dem ägde fem eller sex hus, att majoriteten ägde mellan tio och tjugo hus, och att en del ägde så många som ett fyrtiotal hus. 

– Det är i den här gruppen man hittar de flesta husköparna i Kina, sade He. 

Enligt henne är kommunistregimen den drivande kraften bakom Kinas konstant stigande huspriser, och detta beror på flera saker. För det första är det den enda källan till mark. För det andra beror det centrala partiets inkomster, främst de från de lokala regeringarna, på försäljning av mark och bostäder.

För att bryta detta monopol skulle en fri och konkurrensutsatt marknad krävas, samt att partiet släppte sin kontroll över fastighetsmarknaden. He tror inte att detta kommer hända inom en snar framtid. 

Det är partiet som skapar fastighetspolitiken i Kina och de flesta fastighetstransaktioner involverar individer med någon form av koppling till regimen, enligt He. Pengar som investeras i fastigheter, såsom lån till utvecklare, kommer i första hand från statligt ägda banker och det är staten som avgör hur lätt det är att få ett lån.

Kinesiska fatighetsexperter har kommit med vissa tveksamma förklaringar på vad som ligger bakom de skeva priserna enligt He. Bland annat har man skyllt på utländska investerare.

– Det är alltid USA som driver något spel, George Soros som manipulerar kapital eller utländska antikinesiska krafter som ägnar sig åt det ena eller det andra. Den kinesiska regimen söker alltid efter en syndabock.

I tio år har många av de instrument som ska övervaka den kinesiska fastighetsmarknaden inte haft någon verklig relevans, menar He. 

Fastighetspriserna i Kina stiger och sjunker enligt vad regeringen beslutar, eftersom man förser med marken, finansiering för att manipulera marknaden och kapital för markutveckling. Partiföreträdare köper hus för halva marknadsvärdet och fastighetsföretagen låter de vanliga konsumenterna stå för dessa kostnader. 

He Qinglian är inte optimistisk om den nyligen föreslagna fastighetsskatten. Förslaget är att man inte ska beskatta de två första hus någon skaffar, men att husen utöver det ska beskattas. 

– Ska regeringen sätta kniven mot sin egen strupe? Jag tror inte på att de kommer att bete sig väl när de stiftat lagar som skadar dem själva så svårt. 

Å andra sidan tror hon att om partiet bara lämnade fastighetsmarknaden så skulle marknadskrafterna korrigera situationen.
– Så länge som den kinesiska kommunistregimen sitter vid makten kommer regeringen utgöra roten till problemet, sade hon. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47524/