Kommunistledarnas kamp för att undkomma ansvar för sina brott
Från vänster till höger: Zhou Yongkang, sekreterare för kinesiska kommunistpartiets centrala politisk-rättsliga utskott; Bo Xilai, partisekreterare i Chongqing; kinesiska regimens högste ledare, Hu Jintao. (Foton: Teh Eng Koon, Feng Li, How Hwee Young / AFP / Getty Images)


I striderna om vem som ska ta över rodret i det kinesiska kommunistpartiet försöker ledarna ofta se till att de inte ska kunna hållas ansvariga för brott som begåtts under deras tid vid makten.


Från vänster till höger: Zhou Yongkang, sekreterare för kinesiska kommunistpartiets centrala politisk-rättsliga utskott; Bo Xilai, partisekreterare i Chongqing; kinesiska regimens högste ledare, Hu Jintao. (Foton: Teh Eng Koon, Feng Li, How Hwee Young / AFP / Getty Images)

Från vänster till höger: Zhou Yongkang, sekreterare för kinesiska kommunistpartiets centrala politisk-rättsliga utskott; Bo Xilai, partisekreterare i Chongqing; kinesiska regimens högste ledare, Hu Jintao. (Foton: Teh Eng Koon, Feng Li, How Hwee Young / AFP / Getty Images)

Kommunistpartiets största brott sedan kulturrevolutionen är förföljelsen mot Falun Gong, och rädslan för att bli den som ska stå till svars för denna förföljelse ligger bakom vad som ser ut att kunna bli en av de bittraste tronföljarstriderna i partiets historia.

Ett meddelande från den amerikanska ambassaden i Peking, som Wikileaks publicerade, presenterar en princip som styr striderna kring maktöverlämningen, vilket många kinabevakare observerat: ”Det centrala draget i politiskt manövrerande kring ledarskap, var behovet att skydda sig själv och sin familj från att bli angripna efter att man lämnat posten. Därför skötte de sittande ledarna noggrant om sina skyddslingar vilka skulle försvara deras intressen när de lämnade sin post,” skrev en icke namngiven person i meddelandet.

Kampen för en bra position är ett konstant drag i kommunistpartiets inre liv, och den har intensifierats i och med att den 18:e partikongressen, som hålls senare i år, närmar sig. Vid det mötet ska en ny ledare för partiet utses, och det antas bli Xi Jinping. Dessutom kommer det nio man starka ständiga utskottet i politbyrån, som i praktiken är Kinas ledarelit, att möbleras om. De som ska leda partiet kommer få sina positioner på en period om fem år, fram till nästa partikongress.

I centrum av partiintrigerna finns Bo Xilai, partibossen för storstaden Chongqing, som politiskt fungerar som en egen provins, och Zhou Yongkang, som leder det mäktiga politisk-rättsliga utskottet och övervakar 610-byrån, en utomrättslig Gestapoliknande polisstyrka som skapades för att utplåna den andliga metoden Falun Gong.

Zhou Yongkang och Bo Xilai är båda kända för att vara del av den partifalang som är lojal mot förre partiledaren Jiang Zemin.

Enligt Bill Gertz från sajten Washington Free Beacon har en amerikansk diplomat uttalat att Zhou har blivit Bos beskyddare. Efter att Wang Lijun (tidigare chef för Chongqings byrå för offentlig säkerhet som försökte hoppa av och fly undan Bo Xilai) lämnade det amerikanska konsulatet, greps han av tjänstemän från Peking och sades vara ivrig att avslöja allt om vad Bo har haft för sig för att ge Bos motståndare inom partiet den ammunition de behöver för att förgöra honom.

Den amerikanske diplomaten som Gertz citerade sade dessutom: ”Zhou Yongkang, Kinas högst uppsatte person inom säkerhet och tillika medlem av politbyråns ständiga utskott, har tagit över kontrollen över Chongqing från Bo Xilai. Han har dock inte låtit myndigheterna i Peking vidare undersöka eller gripa Bo.”

Den speciella relationen mellan Bo och Zhou vilar till stor del på det faktum att de båda klättrade snabbt inom partihierarkin tack vare att de entusiastiskt deltog i Jiang Zemins utrotningspolitik mot Falun Gong. Falun Gong, som också kallas Falun Dafa, är en andlig metod som innehåller meditationsövningar och att leva enligt principerna sanning, godhet och tålamod. Efter att den började läras ut 1992 spred den sig snabbt; i början av 1999 hävdade den statliga sportadministrationen att 100 miljoner personer utövade Falun Gong.

Det faktum att fler personer utövade Falun Gong än antalet medlemmar i kommunistpartiet, och tanken på att det kinesiska folket skulle finna Falun Gongs läror mer attraktiva än kommunistpartiets doktriner skrämde Jiang Zemin, som i juli 1999 beordrade kampanjen mot Falun Gong.

Jiang gick emot den rådande uppfattningen i det ständiga utskottet, som var att Falun Gong-utövare inte utgjorde något hot. Förre premiärministern Zhu Rongji hade en försonande inställning mot gruppen, även när den började attackeras. Zhu hade tidigare berömt metoden för att den hjälpte till att få ner regimens sjukvårdskostnader.

I och med Jiangs stöd steg Zhou Yongkang i graderna från partisekreterare i Sichuanprovinsen till minister för allmän säkerhet, och under denna tid fick han öknamnet ”människorättsdödaren”. Han styrde ministeriet för offentlig säkerhet mellan 2002 och 2007, innan han steg i graderna till sin nuvarande post som ledare för det politisk-rättsliga utskottet.

Bo Xilai steg även han i graderna tack vare sitt deltagande i förföljelsen. Från att ha varit borgmästare i staden Dalian blev han guvernör för Liaoningprovinsen, sedan handelsminister och med Jiangs och Zhous uppbackning skulle han bli vice premiärminister.

Men förföljelsen och arbetet som Falun Gong-utövare utanför Kina utfört för att hålla Bo ansvarig för sina brott, gjorde Bo sårbar.

Ett meddelande från den amerikanska ambassaden som Wikileaks publicerade avslöjade att premiärminister Wen Jiabao inte gick med på att utse Bo till vice premiärminister, till stor del beroende på de många stämningsansökningarna från Falun Gong-utövare mot Bo i utländska domstolar, för brott mot mänskligheten. Wen menade att eftersom Bo utsattes för stämningar över hela världen för att ha förföljt Falun Gong kunde han inte representera partiet. Bo Xilai fick veta vid partikongressen 2007 att han skulle bli av med sin post som handelsminister och i stället få ta sig an den problemtyngda storstaden Chongqing.

Jiang Zemin tog sig till makten genom att stå bakom Deng Xiaopings linje att slå ner på studentprotesterna på Himmelska fridens torg. Eftersom Jiang var inblandad i våldet mot studenterna kunde Deng lämna över makten till honom. Jiang skulle inte kunna använda massakern som ett vapen mot Deng, eftersom han själv varit inblandad.

På samma sätt steg Zhou Yongkang och Bo Xilai i makthierarkin genom att stödja Jiangs kampanj mot Falun Gong. Nu, inför den 18:e partikongressen, är huvudfrågan för såväl Zhou, som lämnar sina poster, och för den pensionerade Jiang, att säkra så att de och deras närmaste inte kommer ställas till svars för sina brott mot Falun Gong.

Dissidentsajten Boxun har rapporterat att Wang Lijun sagt till det amerikanska konsulatet i Chengdu att Bo planerade ett kuppförsök. Zhou Yongkang påstås ha konspirerat med Bo för att manövrera bort Xi Jinping från kommunistpartiets högsta ledning.

I den påstådda komplotten ingick att Zhou skulle se till att Bo valdes in i det ständiga utskottet och även efterträdde honom som ledare för det politisk-rättsliga utskottet. Från den positionen, som styr hela den kinesiska regimens polisstyrkor skulle Bo ha befogenhet att vid rätt tillfälle tränga undan Xi.

Boxuns rapportering bekräftas av den amerikanska diplomat som Bill Gertz citerade, som säger att Zhou och Bo står i opposition mot Xi.

Enligt denna källa besitter Wang Lijun ”ovärderlig kunskap om den nuvarande maktkampen i Kina, och de försök som hökar som Zhou Yongkang och Bo Xilai gör, att störa Xi Jinpings övertagande av makten.”

Översättning från engelska.