Kommunismens brott ska belysas


Torsdagen den 21 december gav regeringen Forum för levande historia i uppdrag att informera om kommunismens brott mot mänskligheten.

– Kommunismen är en ideologi som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera – inte minst den uppväxande generationen – om kommunismens svarta historia, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Forum för levande historia har som myndighet till uppgift att arbeta för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt från de brott som nazismen begick under Förintelsen.

Myndigheten ska också belysa andra brott mot mänskligheten, både ur en historisk och en nutida synvinkel. Uppdraget att informera om kommunismens brott kommer att ske i samverkan med andra myndigheter, institutioner och lärosäten.