Kommunismens brott debatterades i Rumänien
Ett livligt seminarium hölls i Bukarest, Rumänien för att diskutera de många brott som begåtts av kommunistpartiet. Rumänerna som tidigare levde under kommunistiskt styre visade stort intresse för den pågående rörelse i vilken miljontals människor världen över avsäger sig sina förbindelser med det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Epoch Times)


Kommunismens brott sattes under luppen den 7 oktober 2005 på Hotel Capitol på Calea Victoriei, Bukarest Rumänien. Vid diskussionen om problemen med kommunismen i Kina fanns det tillfälle för rumäner i publiken att återkalla svåra minnen, och de berättade om den verklighet de levde i innan kommunismens fall för 16 år sen.

Även om Rumänien gjorde sig av med kommunismen vid revolutionen 1989, då diktatorn Nicolae Ceausescu inom loppet av några dagar avsattes och avrättades, finns det starka kommunistströmningar kvar, och många före detta kommunister sitter fortfarande vid makten.

Steve Ispas öppnade seminariet genom att presentera Epoch Times och dess vision om att leverera ocensurerad information till världen. Ispas föddes i Rumänien men flyttade till USA 1986 och är ansvarig för San Francisco-avdelningen av Epoch Times. Han presenterade också Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar publicerade av Epoch Times. De beskriver i detalj kommunismens brott i Kina under de senaste 56 åren, och dess mordiska, våldsamma och svekfulla natur.

– Kina är den sista stormakt där kommunismen ännu regerar, men bara nätt och jämnt. I och med att över 4 miljoner kineser tagit avstånd från kommunistpartiet efter att ha läst Nio kommentarer, är kommunismens sista fäste på randen till kollaps, sade Ispas.

Radu Filipescu, en av grundarna till Gruppen för social dialog, berättade att han flera gånger arresterades av kommunisterna. En gång satt han fängslad i tio år för att ha ”spridit propaganda mot det socialistiska samhället”. Han återberättade några levande minnen från sin tid i fängelset, där han utsattes för tortyr och misshandel.

– Efter flera försök att sprida flygblad om Ceausescus regim, och efter att ha misshandlats i fängelset kände jag mig mycket förvirrad. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste vad som var rätt, och ville göra det, men skräcken och den mentala pressen kändes väldigt stor.

Ett upprop mot kommunism diskuterades. Det föreslogs ett tillägg i uppropet om att före detta kommunister vars brott var välkända inte skulle få sitta vid makten. Något som stöddes entusiastiskt av publiken. Somliga tog också upp frågan om kommunism inte borde vara tillåten i ett demokratiskt samhälle.

– En demokrati måste också försvaras. På samma sätt som vi inte kan tillåta terrorism att existera, borde vi inte heller tolerera kommunism, som är en ännu värre form av terror, svarade Dinu Zamfirescu.

Professor Li Shao, från universitetet i Nottingham, i Storbritannien, intog talarstolen efter pausen och gav en detaljerad bild av situationen i Kina. Särskild vikt lade han vid kommunistpartiets historia av att förfölja stora befolkningsgrupper, från förföljelsen av kontrarevolutionärerna, till kulturrevolutionen, till Himmelska Fridens Torg 1989, till den storskaliga förföljelsen av Falun Gong. Publiken var mycket intresserad av hans redogörelse, eftersom de flesta vet mycket lite om Kina. De fick veta om avhoppen från kommunistpartiet och det faktum att kkp står på gränsen till kollaps.

Det visade sig under forumet att det finns ett stort behov av sådana seminarier i Rumänien. Bukarests invånare är hungriga efter debatter om kommunismens brott, och deras kunskap kan förstärkas av andra.
Dinu Zamfirescu sade:
– Vi kan alla göra viktiga insatser. Vi kan tala med våra regeringar, be dem ta ställning och att vid varje affärsmöte, handelsavtal eller kulturell aktivitet uppmana Kina att upphöra med förföljelse av oskyldiga människor, att ge upp kommunismen och leva upp till en internationell standard för mänskliga rättigheter.

Bland övriga talare kan nämnas: Dinu Zamfirescu, president för det Nationella institutet till minne av exilrumänerna, dissident under Ceausescus regim och satt fängslad fem gånger mellan 1945 och 1975; Grigore Foculescu, förste vice ordförande i det Rumänska Republikanska Partiet, och medarrangör till seminariet; Dr Florin Muller, föreläsare vid Historiska Universitetet i Bukarest.

Epoch Times genomförde under slutet av september och början av oktober en turné genom Öst- och Centraleuropa, där de organiserade en serie seminarier baserade på ledarartiklarna Nio kommentarer om kommunistpartiet. Enligt organisatörerna kommer fler seminarier att följa i Rumänien.

Engelsk version :
http://www.theepochtimes.com/news/5-10-25/33708.html