Kommunikation med jordbävningsområdet via satellit


På morgonen den 13 maj kunde kontakten mellan det jordbävningsdrabbade Wenchuan-länet och omvärlden äntligen återupptas via satellittelefon. Detta rapporterades på Abadistriktets regerings hemsida.

Enligt partichefen i Wenchuan, Wang Bin, har majoriteten av husen i Weizhou kollapsat och man har ännu inte kunnat få kontakt med områden såsom bland annat Yingxiu, Xuankou och Wuolong.

För närvarande är all vägtransport till Wenchuan avklippt. Regionen har akuta behov av tält, mat, medicin, satellitkommunikations-utrustning och medicinsk personal. Förnödenheter kan nu endast levereras via flyg och helikopter.

Områdena runt Wenchuan lider också av brist på kommunikation och transport och ingen lösning tycks rymmas inom den närmsta framtiden.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-13/70615.html