Kommunerna får hjälp att klara flyktingmottagandet
Finansminister Magdalena Andersson redogjorde på torsdagen för hur ändringsbudgeten ska fördelas. (Foto: Skärmdump)


Regeringen delar ut extra resurser för att Sverige ska kunna hantera ökade kostnader för flyktingmottagande. Finansminister Magdalena Andersson presenterade på torsdagen hur ändringsbudgeten ska fördelas.

Ändringsbudgeten för 2015 består av nästan 11 miljarder kronor, och kommer att fördelas mellan kommuner, landsting, migrationsverket och det civila samhället.

— Men vi kommer både behöva låna och spara pengar för att klara detta. Den här kostnadsutvecklingen är inte hållbar, sade Magdalena Andersson på pressträffen.

En ändringsbudget hör till ovanligheterna. Senast var det alliansen som överlämnade en ändringsbudget under finanskrisen 2008-2009. Årets ändringsbudget utgör en historiskt stor engångssumma, sade Andersson.

Kommunerna kommer att få 8 miljarder 330 miljoner kronor, fördelat utifrån hur många nyanlända och asylsökanden som kommit till varje kommun. 1 miljard 470 miljoner går till landstingen, och Migrationsverket ska få 961 miljoner. 200 miljoner kommer att tilldelas det civila samhället, som folkrörelser, ideella organisationer och trossamfund som stödjer mottagande och etablering av nyanlända. Regeringen kommer bland annat att uppmuntra till nybyggnation och kunskapslyft.