Kommunerna får ansvar för ensamma flyktingbarn


Riksdagen godkände regeringens förslag om att kommunerna ska ta ansvar för boende och andra sociala bitar för ensamkommande barn. Barn under 18 år som söker asyl men inte har föräldrar eller annan ansvarig vuxen med sig ses som ensamkommande barn.

Lagändringarna gäller från 1 juli. Migrationsverket ska skriva avtal med kommunerna om mottagandet av barnen och kommunerna ska ta ansvar enligt Socialtjänstlagen. En ersättning ska betalas till kommunerna för åtagandet.

Regeringen har nu fått i uppdrag av riksdagen att arbeta fram ett lagförslag, som ska innehålla barnen får en god man senast 24 timmar efter att de kommit till Sverige