Kommunanställda kan få mer i lön


De kommun- och landstingsanställda bör kunna få högre löneökningar än övriga grupper.

Det anser de offentliganställdas arbetsgivare.

Det drar ihop sig till lönerörelse inom den kommunala sektorn. På fredagen presenterar Kommunal sina avtalskrav och på torsdagen redogjorde motparten Sveriges Kommuner och Landsting för förutsättningarna.

Under åren 2003-2005 fick de cirka 1,1 miljonerna anställda runt 3,5 procent i lönepåslag i genomsnitt per år. Även 2006 hamnade löneökningarna i det häradet.

Kommande år då?

– Det är rimligt att man håller takt med övriga sektorer, säger Markus Gustafsson, chef för arbetsgivaravdelningen, men ser gärna att kommun- och landstingssektorn får mer än andra grupper i samhället.

– Annars kommer vi aldrig ikapp, säger Gustafsson som ser löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor som den stora lönepolitiska utmaningen.

För Kommunals medlemmar löper avtalet ut den sista juni i sommar. Men eftersom själva löneöversynen ska ske i april är målet att bli klara med löneförhandlingarna någon gång i april, enligt parternas gemensamma ambition. Frågan är om det är särskilt troligt eftersom Kommunal inte har rätt att företa stridsåtgärder förrän sista juni. Därmed blir det svårare att få någon tyngd bakom kraven.

Likadant är det för tjänstemannagrupperna i fackförbunden SKTF, SSR och Ledarna. Övriga grupper, som till exempel sjuksköterskorna, läkarna och lärarna, har sifferlösa avtal.