Kommunala bostadsbolag vill höja hyrorna rejält


Kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare förhandlar just nu om höjda hyror för 2012. De kommunala bostadsbolagen hänvisar till den nya lagen som trädde i kraft januari 2011, om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (prop 2009/10:185), för att få igenom stora hyreshöjningar.

– Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

I lagtexten står det att ”de kommunala bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.”

– Det här betyder i klartext att det affärsmässiga kommer i andra hand efter både det allmännyttiga syftet och också det sammanhanget komma ihåg att förhandlade hyror och bruksvärdessystemet är en viktig förutsättning för att balansera fastighetsägarnas intressen och de sätter gränser för det affärsmässiga agerandet, säger Barbro Engman.

I de flesta kommuner finns ett bostadsföretag som ägs av kommunen. De är till för att erbjuda kommunens invånare bra bostäder till rimliga hyror. Hyresgästföreningen granskar bolagets kostnader för att se till att de är rimliga, och att intäkterna som kommer från hyrorna används på ett så vettigt sätt som möjligt.