Kommitté ska förnya Åland


Finlands riksdag kommer under våren att tillsätta en kommitté med syfte att utveckla Ålands självstyre, meddelar Huvudstadsbladet.

Senast i början av 2018 är det tänkt att en ny självstyrelselag ska behandlas i riksdagen, ett lagförslag som sedan kan vila över nyvalet nästföljande år. Man ska även se över Ålands finansieringssystem.

Hur kommittén ska se ut har man ännu inte beslutat, men tanken är att både Finland och Åland ska finnas representerade, rapporterar tidningen. Det är det inte bestämt om bara regeringspartierna, eller även oppositionspartierna ska sitta med i kommittén.