Kommissionen utreder tsunamiband
Hovrättspresident Johan Hirschfeldt. (Foto: AFP/Pressens bild/Henrik Montgomery)


Regeringen beslöt i dag att återinkalla 2005 års katastrofkommission för att granska de nya fakta som kommit fram vid undersökningen av de databand som hittats i regeringskansliet och som hör ihop med tsunamikatastrofen.

Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt fick nyligen uppdraget att bedöma innehållet på banden och se om det på något sätt kan påverka kommissionens tidigare slutsatser.

Hirschfeldt underrättade för en dryg vecka sedan regeringen om att det kommit fram tillräckligt med nya fakta för att återkalla hela kommissionen. Den ska senast den 25 april redovisa sin nya slutsatser.

Kommissionen får ett vidare mandat än det som diskuterades då partiledarna möttes.

Då sades bara att den ”vid behov skall komplettera granskningen med annan utredning”.

Nu kompletteras detta med att kommissionen ska ta hänsyn till vad Säkerhetspolisen kommer fram till i sin utredning. I direktiven heter det att den ”ska beakta resultaten i den nu pågående polisutredningen av innehållet och hanteringen av databande