Kommer en enorm asteroid att utplåna livet på jorden år 2880?
Asteroiden 1950 DA kan komma att träffa jorden om 700 år. Bilden är en illustration av en asteroid som splittras. (NASA)


Sannolikheten för att en asteroid benämnd ”Asteroid 1950 DA” kolliderar med jorden år 2880 är en på 300, enligt vissa beräkningar. Dessa beräkningar kan dock vara något missvisande.

Telegraph och Daily Mail rapporterar att asteroiden skulle kunna kollidera med vår planet den 16 mars 2880.

Forskare säger nu emellertid att det inte finns någon anledning till oro då risken för att asteroiden faktiskt träffar jorden är låg.

Upptäckten av asteroiden gjordes av forskare på University of Tennessee i Knoxville i USA.

Teamet upptäckte att asteroiden roterar snabbt vilket innebär att den hålls ihop av van der Waals-krafter, inte av gravitationen.

Doktoranden Ben Rozitis berättar för the Mail: ”Vi har upptäckt att 1950 DA roterar snabbare än dess densitets deformationsgräns.”

”Så om bara gravitationen höll ihop denna samling av stenskärvor, som den allmänt anses vara, skulle den slitas isär. Därför måste det vara kohesiva krafter mellan partiklarna som håller ihop den”, tillade han.

Deras upptäckter publicerades i tidskriften Nature.

Hotet om att asteroiden ska träffa planeten tycks dock vara uppblåst av media, skriver Phil Platt på magasinet Slate.

“Kan den träffa Jorden? Ja, på sätt och vis. Just nu är asteroidens omloppsbana sådan att den inte kommer tillräckligt nära oss. Men det finns krafter som verkar på asteroider som med tiden förändrar deras omloppsbanor något. En av dem kallas YORP-effekten – en svag kraft som beror på ojämn värmestrålning och förändrad rotation för asteroiden.

De infraröda fotoner den avger när den är varm tar bort lite av dess rörelsemängd, och de fungerar ungefär som en raket med extremt låg dragkraft. Under många år kan detta förändra både rotationen för asteroiden och formen för dess omloppsbana”, skriver han.

Han tillägger att det kommer att bli svårt att förutspå asteroidens position de kommande åren.

Plait påpekar också att sannolikheten ett på 300 inte är aktuell längre, och att forskarna nyligen upptäckt ”att sannolikheten för en kollision år 2880 är 2,48 x 10-4, vilket är ungefär en på 4000. Det är väldigt lågt.”

Översatt från engelska