Tvåbarnspolitiken väntas ge "ytterst små" effekter i Kina
Skolbarn i Rudong, Jiangsuprovinsen. Kinas lättnad i familjeplaneringspolitiken har inte lett till någon entusiasm bland analytiker. (JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)


Den 29 oktober kom nyheten att Kinesiska kommunistpartiet beslutat att låta alla kinesiska familjer få två barn, i stället för som tidigare, ett. Men experter och analytiker menar att den nya politiken inte ändrar något i grunden, och man kritiserar dessutom bristen på mer akuta åtgärder för att hjälpa Kinas ekonomi.

När kommunistpartiets högsta ledning kom ut från sitt femte plenum var tanken att den skulle ha en plan för att få Kinas hackande ekonomi att blomstra under de kommande fem åren. Men den största nyheten från mötet var något som kommer att ta minst 20 år att skörda de ekonomiska frukterna av.

Enligt statliga medier kommer lättnaderna i familjeplaneringspolitiken att förändra Kinas obalanserade demografi och förbättra den instabila ekonomin på både kort och lång sikt. Man försvarade också att Kina fortsätter att bedriva befolkningskontroll.

Experter menar dock att tvåbarnspolitiken bara kommer att ge små demografiska förändringar, och att den inte kommer att rädda Kinas sjunkande tillväxt. Människorättsgrupper säger att partiet inte har släppt på sin hårda befolkningskontroll, och att de fertilitetsrelaterade människorättskränkningarna kommer att fortsätta.

”När skeppet sjunker, ska kaptenen då säga åt folk att göra fler barn? Är det rätt sätt att rädda skeppet?” – Chen Xiaonong, vd på Center for Modern China Studies

Fel prioriteringar

”Mänskliga resurser är en långsiktig investering, för den ger högre återbäring och varar längre”, står det i en ledarartikel i The Paper, en statligt finansierad kinesisk nyhetssajt. ”På kort sikt ger det mer investeringar och konsumtion. Och de unga människor som föds på grund av den här lättnaden i födselpolitiken kommer att ge en aldrig sinande ström av energi för att ge nytt liv åt det kinesiska folket.”

Cheng Xiaonong, vd på Center for Modern China Studies i Princeton i USA, som var assistent till kommunistpartiets tidigare generalsekreterare, Zhao Ziyang, sade att partiet prioriterar fel.

– Just nu genomgår Kina den värsta ekonomiska recessionen sedan 1978. När skeppet sjunker, ska kaptenen då säga åt folk att göra fler barn? Är det rätt sätt att rädda skeppet? undrade Cheng.

Särskilt i kontexten med det femte plenumet, där partiet skulle presentera en plan för hur Kinas ekonomi ska stabiliseras, så är det här ett oroväckande meddelande, tycker Cheng:

– Om man gör en prioritet av barnfrågan, så har regeringen inga riktiga, genomförbara val. Det här är den verkliga faran.

Enligt officiella siffror låg tillväxten under det tredje kvartalet 2015 på 6,9 procent, vilket var under prognosen på 7 procent. Men enligt ekonomer har Kinas ekonomi varit betydligt sämre än så i flera år, och Credit Suisse bedömer att Kinas verkliga tillväxt ligger på 3 procent.

Kinas befolkningsproblem har redan börjat

Blygsamma effekter

Statliga medier i Kina hävdar alltså att tvåbarnspolitiken kommer att förbättra Kinas demografiska situation, med en åldrande population med alldeles för hög andel män. Enligt data från FN får kinesiska par i nuläget i snitt 1,55 barn. Det globala genomsnittet ligger på 2,51, och Sveriges siffra är 1,92. År 2050 kommer 36 procent av Kinas befolkning, som nu ligger på nästan 1,4 miljarder, att vara över 60.

Enligt en rapport från World DataBank går det 119 män på 100 kvinnor i Kina.

Omställningen till tvåbarnspolitik kommer dock att ha ”ytterst små och blygsamma” demografiska och ekonomiska effekter, enligt Nicholas Eberstadt, ekonom och demograf på American Enterprise Institute.

Eberstadt, som har skrivit mycket om ostasiatiska länder och de forna sovjetrepublikerna, tillade att Kinas grannar, som inte ens har den här sortens politik, redan har mycket låg fertilitet, och att ”skadan redan är skedd”. Fertiliteten är mycket låg i Kinas städer, och lägre än förväntat på landsbygden.

– Det kanske inte blir någon stor efterfrågan på barn i Kina igen, sade han.

William Wilson, före detta chefsekonom på Ernst & Young, som bodde i Kina mellan 2009 och 2012, drog en liknande slutsats. Ekonomin är också en faktor som gör att par inte vill skaffa sig många barn.

– Unga människor vill ha kul, och de vill inte ha stora familjer, sade han.

Liknande tongångar hördes även bland kinesiska internetanvändare.

”Det är svårt att få förskoleplats, det är svårt att få skolplats, och det är svårt att får vård…hur skulle vi kunna föda?” skrev en användare på mikrobloggtjänsten Sina Weibo.

”Staten har ingenting att göra med hur många barn folk skaffar.” – William Nee, Amnesty International

Människorättsgrupper kritiska

Trots att man justerar politiken menar regimen att den här sortens kontroll av människors fortplantning fortfarande är bra för folket. Statliga People’s Daily skrev i en kommentar att det ”hjälper människor att leva bättre liv och skyddar effektivt de medborgerliga rättigheterna”.  Människorättsgrupper, som har dokumenterat de övergrepp som myndigheterna har begått i samband med ettbarnspolitiken, sedan den infördes på 1980-talet, fördömde dock regimens justering.

”Staten har inget att göra med hur många barn folk skaffar”, skrev William Nee från Amnesty International i ett pressmeddelande. ”Om Kina menar allvar med att respektera mänskliga rättigheter borde regeringen genast sluta med den här sortens kränkande och straffande metoder för att kontrollera människors beslut om att planera familj och skaffa barn.”

Partiets nationella hälso- och familjekommission har i åratal genomfört tvångsaborter och steriliseringar på par som har skaffat mer än ett barn. Eftersom kineser av traditionella skäl vill ha en son (det är sonen som stannar hos föräldrarna och tar hand om dem när de är gamla, dottern gifts bort) så är det vanligt med aborter och till och med mord på flickebarn. Det är detta som har skapat Kinas sneda könsfördelning.

Tvåbarnspolitiken kommer inte heller att innebära att den här hanteringen upphör, påpekade Reggie Littlejohn, grundare av Women’s Rights Without Frontiers:

– Par kommer fortfarande att vara tvungna att skaffa födseltillstånd för sitt första och andra barn, annars kan de utsättas för tvångsaborter.

Samma bestraffningsåtgärder kommer dessutom att drabba de par som vill ha ett tredje barn, som tidigare drabbade dem som ville ha ett andra barn, påpekade hon.

Rapportering av Frank Fang och Larry Ong