Kommentar: På Nio kommentarers årsdag är kkp nära kollaps
En målning som berättar om Nio kommentarer om kommunistpartiet och avhoppen från kkp. (Foto: The Epoch Times)


Den 19 november 2004, började The Epoch Times publicera en ledarserie – Nio kommentarer om kommunistpartiet (”De nio kommentarerna”). De nio kommentarerna exponerar detaljrikt bedrägeriet, våldet, den ondskefulla kultnaturen och den skrupelfria karaktären hos det kinesiska kommunistpartiet (kkp), utifrån ett historiskt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt och religiöst perspektiv. Många räknade inte med inte att De nio kommentarerna skulle ha så stor effekt och starta en så stor andlig frihetsrörelse bland det kinesiska samhället inom bara ett år. Kkp:s röda regim är också på randen av kollaps till följd av De nio kommentarerna.  

Enligt ofullständig statistik rapporterades på The Epoch Times internetsida under de senaste elva månaderna fler än 700 aktiviteter på olika håll i världen rörande De nio kommentarerna och avhoppen från kkp. Dessa aktiviteter inkluderade drygt 400 seminarier och 300 demonstrationer och sammankomster utomhus. De omfattade 120 kommuner i 39 länder i fyra kontinenter, och 31 av dem hölls i nationella huvudstäder. Allt som allt var det fler än 2 800 deltagare från olika organisationer och 2 900 officiella talare. Utifrån detta kan vi se den stora omfattningen och djupa påverkan av De nio kommentarerna och avhoppen från kkp.

Kkp är den mest brutala, våldsamma och förtryckande regimen i mänsklighetens historia. Dess förföljelse och slakt av det kinesiska folket har överträffat alla regeringars styre i historien. Antalet onaturliga dödsfall under dess tyranni är större än det totala dödstalet under de två världskriget, och 13 gånger fler än de judar som dödades av naziregimen. Under flera tiotals år av olika politiska rörelser i Kina, har mer än halva det kinesiska folket förföljts av kkp.

Kkp fortsätter emellertid att utan någon tvekan utöva sitt våld mot det kinesiska folket och sitt bedrägeri mot världen, genom att använda sina enorma ekonomiska resurser, medieapparaten och stora militära styrkor. Vid en tid när den allmänna befolkningen var frustrerad och oförmögen att ta itu med kkp, kom De nio kommentarerna ut. De analyserar och exponerar kkp med häpnadsväckande visdom och mod. När de först publicerades påpekade insiktsfulla läsare att De nio kommentarerna var som en atombomb och nio himmelska vapen. Det är kkp:s dödsklocka.

Det som hänt de senaste åren har visat att De nio kommentarerna är det kraftfullaste vapnet för att montera ned kkp. Genom De nio kommentarernas besinning, skärpa, djup och precision, kunde kkp inte slå tillbaka. Efter att ha läst De nio kommentarerna, kunde folket mer klart se kkp:s essens, den skada det åsamkat det kinesiska samhället och de valde att avstå från dess lögner och separera sig själva från ondskan. För närvarande har fler än 5,6 miljoner publicerat deklarationer där de avsäger sig kkp och dess associerade organisationer. Detta är en storskalig andlig rening och moralisk resning för kineserna. Det är ett historiskt mirakel.

Kkp:s försök att med en strikt informationsblockad hindra spridandet av De nio kommentarerna har visat sig fruktlöst. Folk tar till olika medel för att läsa eller sprida De nio kommentarerna i Kina, såsom att bryta igenom internetblockaden, trycka i underjordiska tryckerier och till och med transportera den med lastbilar i yrkestrafik. Det är omöjligt att tysta uppväckningssignalen till det kinesiska folket genom medel som att ”behålla ledningen”, skapa falska intryck genom att använda media, blockera informationsflödet etcetera. Genom de fridfulla, rationella och förnuftiga avhoppen från kkp, blir partiets till synes kraftfulla statsapparat kraftlös. Efter att fem miljoner hoppat av från kkp, är partiet nedmonterat. Dess upplösning är oåterkallelig och dess öde är beseglat.

De nio kommentarernas effekt är inte endast begränsat till det kinesiska samhället. Sedan de översattes till koreanska i april 2005, har de sålts i Koreas största bokhandel för utbildning och litteratur. I juli var den en bästsäljare i Korea. I augusti vann De nio kommentarerna utmärkelser i kategorin ”Asian American Issues – Online” av Asian American Journalists Association (AAJA). Fler än tusen journalister som arbetar för tidningar, magasin, tv, radiostationer och webbsidor över hela USA, deltog på detta möte. I oktober 2005, vid den internationella bokmässan i Frankfurt, Tyskland, imponerade De nio kommentarerna, som översatts till fler än 20 språk, på många förläggare.

När kommunistpartiets ledare besökte andra länder, uppmärksammade media och regeringar i länder såsom Kanada, USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Sydkorea, avhoppen och det kinesiska samhällets förändringar. Det internationella samfundet har omfattande bevakat och intensivt kritiserat kkp:s kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Motviljans mot kkp har plötsligt blivit en global tendens.

Genom att blicka tillbaka börjar vi förstå meningen av kkp:s tillintetgörelse genom himlens mandat. De nio kommentarerna fungerar som ett värdefullt svärd anförtrott till folket av himlen för att exponera kkp, och verkar som en odödlig klassiker för att gagna folket och världen. Från start förebådade publiceringen av De nio kommentarerna kkp:s utslocknande. Vi kommer att förstå mer av De nio kommentarernas historiska betydelsen när kkp plötsligt är utplånat från jorden.

På årsdagen av publiceringen av De nio kommentarerna, låt oss alla sprida den vitt och brett och ta avstånd från kkp, snabbt riva kkp:s röda mur, som har förmörkat Kina i nästan hundra år. Genom att göra så, vänder vi upp en helt ny sida i mänsklighetens historia.

Engelsk version: http://www.theepochtimes.com/news/5-11-19/34775.html
Kinesisk version: http://epochtimes.com/gb/5/11/17/n1122726.htm