Kolpriset drivs upp i Kina
Rykande skorstenar på kolkraftverket Ningdong i Yinchuan, beläget i den autonoma regionen Ningxia Hui i norra Kina. (China Photos/ Getty Images)


Lokalregeringen i Shandongprovinsen i östra Kina har utfärdat order om att sänka kolpriset genom att öka tillgången på kol. Detta som en följd på kolbristen som nyligen drabbat Kina. Den kolkraftsanvändande elindustrin är kritisk till beslutet.

Det ses som en tillbakagång till planekonomin där de energislukande industrierna uppmuntrades att förbruka energi, vilket drev upp kolpriserna ytterligare. Hongkongtidningen Wenwei rapporterade att kolen tagit slut i flera kinesiska regioner. Däribland Hebei, Anhui och Hainan, vars kollager inte räcker mer än sju dagar. Nationellt har sammanlagt 35 generatorer stoppats. Elbristen i östra, centrala och södra Kina befaras bli påtaglig under den elintensiva sommarsäsongen.

”Experter indikerar att värmeenergin står för 80% av kraftförsörjningen i Kina. Koltillgången har blivit en stor fråga i den nuvarande ekonomiska och sociala utvecklingen” kan man läsa i rapporten.

Det kinesiska statliga rådets generalkontor krävde nyligen att alla regioner och departement tar som sin huvudsakliga uppgift att upprätthålla koltillgången. Man vill säkra en normal kraftförsöjning under sommaren, Peking-OS och under återuppbyggnaden efter jordbävningskatastrofen.

Alla leverantörer i Shandongprovinsen
ska enligt ordern öka koltillgången och minska priset med 10 yuan per ton i juni, samt importera mer kol från andra provinser.

Enligt en källa inom kolkraftsindustrin antas denna politik leda till en oönskad kedjereaktion. Eftersom bristen i år är landsomfattande kommer andra provinser att följa Shandongs exempel – begränsa exporten och öka importen av kol, vilket leder till att marknadspriset på kol stiger.

Källan kommenterade: ”Den administrativa prisklyftan innebär en tillbakagång till planekonomin. Det kommer uppmuntra till energislöseri från den elintensiva industrin.”

Kolpriset har stigit sedan i maj. Exempelvis är kolpriset i Datong i Shanxiprovinsen 25,7% högre än vid årets början. 20 maj kostade varje ton kol som genererade 6000 kcal värme 460 yuan vilket är dubbelt så mycket som vid samma period förra året.

http://en.epochtimes.com/news/8-6-9/71557.html