Kolossalt hål i rymden kan vara länken till ett universum bortom vårt eget
Ungefär 6-10 miljarder ljusår från jorden, bortom stjärnbilden Floden Eridanus på södra stjärnhimlen, tycks kosmos sluta i ett gigantiskt tomrum. (Foto: AFP/ European Southern Observatory)


Om man färdas ungefär 6-10 miljarder ljusår bort från jorden i riktning mot Stjärnbilden Floden Eridanus så kommer man till ett gigantiskt tomrum.

Ett tomrum i rymden, en miljard ljusår brett, förbryllade forskarna när det upptäcktes år 2007. Sedan upptäcktes ett annat tomrum, 3,5 miljarder ljusår brett, år 2009. Tomrummen kan inte förklaras utifrån vår nuvarande förståelse av universums struktur och utveckling.

Det sägs att mindre tomrum har bildats av gravitationen som följde av big bang. Tomrum av den här storleken kan dock inte ha bildats under den tid som varit sedan big bang, utan skulle ha krävt mycket längre tid för att bildas.

Tomrummen innehåller varken galaxer eller kluster, förklaras det i en artikel i New Scientist, och kartläggning med infraljud har visat att tomrummet vid Floden Eridanus kan vara kallt, vilket tyder på att det saknar mörk materia.

”Standardmodellen för kosmologin kan inte förklara ett sådant gigantiskt hål”, säger Laura Mersini-Houghton, forskare på University of North Carolina, till New Scientist. Hennes teori: ”Det är det omisskännliga avtrycket från ett annat universum som ligger bortom vårt eget.”

Astronomerna har teorier kring tomrummen, men inga slutsatser har kunnat dras. Det förblir ett mysterium.

Sumeruberget och andra mystiska berg som diskuterats i buddhismen sägs ibland vara verkliga strukturer i kosmos, skapade av substanser som inte kan uppfattas enkelt av människan och som således framstår som tomma hål.

Forntida visdom har på ett underligt vis slagit huvudet på spiken förut. Se artikeln Tre osannolika sammanträffanden i vårt solsystem.

Vårt kända universum uppskattas vara runt 93,5 miljarder ljusår i tvärsnitt, vilket innebär att tomrummet på 3,5 miljarder ljusår upptar ungefär tre procent av universum. Ett ljusår motsvarar ungefär 9500 miljarder kilometer.

Översatt från engelska.