Kollektiv bestraffning vanligt i kommunistpartiets Kina
Advokaten Wang Yun, vars son förföljs av myndigheterna är ett aktuellt exempel på kollektiv bestraffning i Kina. (guonengbin/weibo.com)


När den kinesiska och burmesiska polisen slog till mot ett hotell i Burma och grep sonen till två kända advokater, uttryckte de en gammal kinesisk rättsprincip: att straffa familjen för vad enskilda familjemedlemmar gör. Det togs bort ur kinesisk lag 1905, men kommunistpartiet återinförde det och har flitigt använt sig av det sedan dess.

Bao Zhouxuan, sonen till de frihetsberövade advokaterna Wang Yu och Bao Longjun, har fått mycket uppmärksamhet sedan han greps i Burma, då han var på väg att fly till USA. Framför allt har många reagerat på att han straffas med utreseförbud och husarrest för något som myndigheterna beskyller hans föräldrar för.

Men kollektiv bestraffning och förföljelse av familjemedlemmar är ett inte sällan använt vapen i kommunistpartiets arsenal. Det har uråldriga rötter, men dammades av av kommunistpartiet och har fått en ny storhetstid de senaste årtiondet.

Innan kommunistpartiet kom till makten brukade de begrava hela familjer levande om någon medlem av dem ansågs ha begått ett brott mot revolutionen, enligt vittnesberättelser från 30- och 40-talet.

”Kommunistpartiet har tagit ‘kollektiv bestraffning, en mörk metod från forna dagar och utökat den våldsamt’, enligt Zhang Tianling.”

Kollektiv bestraffning normen

När partiet tog makten 1949 blev kollektiv bestraffning närmast normen. Det drabbade barn till både markägare och intellektuella, som tvångsförflyttades från sina hem och tvingades till hårt arbete på fälten.

Även kommunistpartiets medlemmars anhöriga drabbades. När den ledande revolutionären Xi Zhongxun rensades ut skickades hans tonårige son, Xi Jinping (numera Kinas ledare), för att arbeta på fälten i Shaanxiprovinsen.

I dag använder kinesiska medier Xi Jinpings sex år i påtvingad exil för att odla hans image av att vara en man av folket, till synes helt utan ironi. Att exilen berodde på att han straffades för sin fars identitet berörs inte.

Ett mörkt arv

Partiet ärvde den här metoden med kollektiv bestraffning från tidigare perioder i landets historia, enligt Zhang Tianliang, programledare för en serie om det förkejserliga Kina som sändes på New York-baserade New Tang Dynasty Television.

Under Qindynastin (221-206 f.Kr) avrättades hela familjen om en person dömdes till döden. Kollektiva bestraffningar fanns med i kinesisk lag fram till 1905, när man under Qingdynastin genomförde reformer för att närma sig internationella normer.

Kommunistpartiet har dock tagit ”kollektiv bestraffning, en mörk metod från forna dagar och utökat den våldsamt”, enligt Zhang Tianling.

– Nu kan till och med kollegorna på kontoret drabbas, sade han till Epoch Times i en telefonintervju.

”För tankarna till kulturrevolutionen”

Teng Biao, gästföreläsare på Harvarduniversitetets juridiska fakultet, sade att det förtryck som Kinas människorättsadvokater har utsatts för sedan i juli i år för tankarna till kulturrevolutionen.

För att ”skrämma och straffa” de advokater som hjälper marginaliserade och förföljda grupper i Kina har man använt kidnappningar, husarrest och fängelsedomar, och man ”utökar dessa metoder till familjemedlemmarna”, sade Teng.

Wang Yu, Bao Longjun och Bao Zhouxuan är bara ett exempel. Ännu värre har exempelvis advokaten Gao Zhishengs familj råkat ut. När han började förföljas av staten för att han stod upp för den förföljda andliga metoden falungong började polisen bevaka och trakassera hans familj dygnet runt. Gaos fru, Geng He, flydde med sina barn till New York 2009, och bor nu i San Francisco.

Det är dock inte bara advokater som drabbas av kollektiv bestraffning, det gäller även många förföljda grupper. Sedan den ovan nämnda förföljelsen av falungong inleddes har det till exempel varit praxis att straffa hela familjer och vända familjemedlemmar mot varandra på olika sätt.

Rapportering av Larry Ong och Frank Fang