Kolera sprider sig i Irak
Hälsovårdspersonal sitter i en bil och förbereder vaccination mot kolera i ett flyktingläger för internflyktingar i Irak, där ett kolerautbrott har spridit sig i 15 av 18 provinser. (Foto: Sabah Arar /AFP/Getty Image)


Irak har drabbats av ett kolerautbrott som har spridit sig i nästan hela landet. 1 942 fall av kolera och två dödsfall har bekräftats en dryg månad efter utbrottet. Den främsta anledningen till kolerautbrottet sägs vara trasiga vattenledningar och brist på klor för vattenrening.

Nu ska Världshälsoorganisationen (WHO) och hälsoministeriet börja vaccinera mot kolera för att få stopp på spridningen. 510 000 vaccinationsdoser ska användas för att 255 000 internflyktingar och flyktingar i de drabbade områdena ska få två orala doser var. Vaccinet räcker inte för att vaccinera alla, så man har valt ett strategiskt vaccinationsområde för att försöka förhindra ytterligare spridning.

Man har också delat ut 600 000 klortabletter för vattenrening och medel för att lindra diarrésjukdomar i de infekterade områdena.

Även i Syrien har ett misstänkt fall rapporterats. I Aleppo i norra Syrien dog en femårig pojke innan man hann ta ett koleraprov.

WHO meddelar att man iordningställt 50 000 informationsbroschyrer för Syrien och att hälso- och sjukvården är förberedd. Vattenledningsnätet i området ska enligt uppgift kloreras, vilket kan hindra spridningen av kolera.

Kolera är en akut diarrésjukdom som sprids via mat och vatten. Den har en varierande inkubationstid på mellan två timmar och fem dagar. Den korta inkubationstiden är en bidragande faktor till den snabba spridningen, enligt WHO.