Koldioxidavgift räddar inte regnskogen
Avverkade träd från en regnskog syns i mitten av bilden från staten Sarawak, i Borneo i december 2007. Bredvid växer ett expanderande oljeplantage (högst upp till hö). Platsen är inre Miriområdet, i östra Borneo, Malaysia. (Foto: AFP)


Det räcker inte att tillföra avgifter för koldioxidutsläppen från tropisk skogsavverkning i ett klimatavtal för att rädda världens regnskogar från de ökande palmoljeplantagerna. Det visar ny forskning från Chalmers.

Från 1-12 december pågår FN:s klimatmöte i Poznan, Polen. Politiker från 190 länder skall enas om ett nytt globalt klimatavtal.

Tanken är att inkludera frågan om koldioxidutsläppen från regnskogsavverkning in i avtalet. Förhoppningen är att genom att inkludera en avgift på koldioxidutsläppen i ett klimatavtal minskar avverkandet av de tropiska skogarna.

– Med ett pris på koldioxidutsläppen från regnskogsavverkning menar många att avskogningen kommer att bli olönsam och att tropiska länder istället kommer att tjäna på att skydda sina skogar. Samtidigt riskerar en ambitiös internationell klimatpolitik att öka efterfrågan på mark för att producera bioenergi och därmed kommer även skogsskövlingen bli mer lönsam, säger Martin Persson, forskare på Avdelningen för fysiskt resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i ett pressmeddelande.

I en ny studie visar Martin Persson och Christian Azar, professor i Hållbara energi- och materialsystem, att skogskövling som sker för att kunna producera biodiesel och bioenergi från palmolja, kan fortsätta vara mycket lönsamt i framtiden, även om man får betala en straffavgift för de koldioxidutsläpp som avverkningen orsakar.

Enligt forskarna på Chalmers är utbredningen av palmoljeplantager redan idag en viktig drivkraft bakom avskogningen i Sydostasien, även om andelen palmolja som går till biodiesel än så länge är liten.

En stor del av de kvarvarande regnskogarna finns i Amazonas och Kongo-områdena. Risken är dock att produktionen av palmolja kommer att expandera i dessa områden och därmed öka hotet mot regnskogen.

Det behöver göras mer för att stoppa skövlingen av regnskogarna, menar forskarna.

– Ta inte våra resultat som ett argument för att inte inkludera koldioxidutsläppen från tropisk avskogning i ett klimatavtal, det skulle bara göra avverkningen än mer lönsam. Vad resultaten säger är att vi kommer att behöva ytterligare, och starkare, skydd för världens skogar i framtiden, i takt med att konkurrensen om mark hårdnar, avslutar Martin Persson.

Skövling av tropiska skogar står idag för cirka 20 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket motsvarar utsläppen från hela den globala transportsektorn.