Klimatutredning spår stor inverkan i Sverige
Vinteridrott i Sverige är ingen självklarhet i framtiden, om klimatprognoserna slår in. (Foto: Scanpix)


Sverige och andra nordliga länder har inget val. Arbetet med anpassningen till ett nytt klimat måste påbörja, enligt statens omfattande utredning.

Utredaren Bengt Holgersson sade vid en presskonferens i Rosenbad på måndagen att riskerna orsakade av klimatförändringarna ökar för stora delar av Sverige. Men allt är inte svart. Det gäller att vidta åtgärder för att bemöta och anpassa oss till de framtida scenarierna.

Vi får räkna med flera översvärmningar, ras och skred. Över 300 000 byggnader ligger inom riskområden.

Ökad nederbörden försämras vattenkvaliteten. Genom det högre vattenflödet får vattendrag och sjöar högre halter av näringsämnen men också föroreningar och till och med bakterier. Bättre reningsmetoder för dricksvatten krävs.
Fjällen blir sig inte lika och snöbristen gör att vintersporten kan blir omöjligt att utöva. Kalfjällen, den del som ligger ovanför trädgränsen kommer att förflyta sig uppåt på grund av högre temperatur.

Holgersson säger att värmeböljor av den allvarliga typen som drabbade Frankrike 2003 kan förekomma i Sverige, sjukdomar spridas i högre grad och nya smittbärare uppstå.

I Östersjön kommer miljön att förvärras ytterligare på grund av att salthalten minskar och temperaturen stiger. Bland annat riskerar torsken att slåss ut medan nya marina arter kommer till. Algblomningen ökar om inte utsläppen av fosfor och kväve minskas rejält.

Till de positiva förändringarna hör bland annat förbättrade förutsättningar för jord- och skogsbruk. Skogstillväxten kan öka med 15 till 20 procent, men åtgärderna krävs för att minska nya skadegörare.

Möjligheter för att bygga ut vattenkraftens kapacitet ökar med 15 till 20 procent. Uppvärmningsbehovet minskar mena kylningsbehovet ökar.

– Klimatanpassningen måste börja nu, sade Bengt Holgersson.