Klimatsmart väg håller 15-20 år
(Foto: Vägverket Produktion)


Tänk er en väg som håller i 15-20 år utan åtgärder, det skulle spara både pengar och miljö. Dessutom skulle en sådan väg bli säkrare. Det ska bli verklighet, påstår Vägverket Produktion i ett pressmeddelande.

Det är nu populärt att tänka klimatsmart och med stigande oljepriser såg Vägverket att kostnaden för bindemedlet i asfalt bara blir högre.

– Därför har vi vidareutvecklat en metod som inte bara förenar kostnadseffektiviteten med miljötänkandet, den är dessutom säkrare och ger en bra körupplevelse, säger Nils Eneland, Vägverket Produktion.

Asfalt läggs traditionellt ut varmt på vägen medan den nya metoden innebär att stenmaterial och emulsion läggs ut kallt. 

Den nya metoden har egenskaper som gör att den passar att lägga på vägar med tyngre transporter och där 2000 bilar i snitt passerar på ett dygn.

Vägverket Produktion säger att efter ett år är vägen i perfekt skick och ingen skillnad syns, jämfört med en traditionell asfaltväg. Den nya vägbeläggningen har dessutom en högre friktion, vilket gör den säkrare att använda.