Klimatrapport positivt mottagen
Bert Metz i FN:s klimatpanel presenterade den tredje delen i rapporten om hur världens länder ska komma till rätta med utsläppen av växthusgaser, vid en presskonferens i Thailands huvudstad Bangkok på fredagen. (Foto: AFP/Saeed Khan)


FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade på fredagen tredje delen i sin rapport om klimatförändringarna. Den handlade om vad som behöver göras för att komma till rätta med problemen, och pekade på mer av redan befintliga åtgärder. Till exempel energieffektivisering och satsning på förnyelsebar energi, och att det kan ske till rimliga kostnader

– Utsläppstrenden måste brytas inom 15 år om vi ska kunna nå EU:s mål om att temperaturen inte ska öka med mer än två grader. Detta är möjligt utan stora ekonomiska uppoffringar, men det kräver ett globalt engagemang och effektiva styrmedel, säger Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Hon är svensk kontaktperson till IPCC, som deltar vid mötet i Bangkok.

Rapporten slår fast att med nuvarande utsläppspolitik och metoder för hållbar utveckling så kommer utsläppshalterna av växthusgaser att fortsätta öka de kommande decennierna. Men också att det finns goda ekonomiska möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser, och sänka dem till under dagens nivåer.

– Det glädjande budskapet från FN:s forskarpanel är att det är möjligt att begränsa temperaturhöjningen till två grader och att det kommer att bli billigare att kraftigt minska utsläppen än att inte göra något alls, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Han belyser också att klimatpanelen menar att kostnaderna kan komma att variera kraftigt mellan olika delar av världen. Totalt kan det kosta 1-5,5 procent av BNP globalt att minska utsläppen med mellan 50 och 85 procent till 2050.


Soluppgång över ett förorenat Peking. Det kolberoende Kina protesterade i veckan mot stora delar av IPCC:s klimatrapport, och befarade att den skulle försämra landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. (Foto: AFP/Frederic J. Brown)

Soluppgång över ett förorenat Peking. Det kolberoende Kina protesterade i veckan mot stora delar av IPCC:s klimatrapport, och befarade att den skulle försämra landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. (Foto: AFP/Frederic J. Brown)

– Rapporten motiverar till handlingskraft. De samlade klimatforskarna från hela världen konstaterar att tekniken och metoderna finns, och att insatserna inte kostar
så mycket. Nu är det upp till världens politiker och näringsliv att ta tillvara på de möjligheterna, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

De är en rad kända och beprövade metoder som Klimatpanelen kommer rekommenderar: Övergång från kol till gas, kärnkraft, förnybara bränslen och kombinerad värme- och energiproduktion inom energiområdet, den sektor där utsläppen av växthusgaser ökat mest sedan 1970, 145 procent.

För transportsektorn nämns åtgärder som mer bränsleeffektiva fordon, hybridmotorer, renare dieselmotorer, skifte från väg- till järnvägstransporter och även icke motordrivna transporter per cykel och till fots. Bättre jordbruksmetoder och plantering av fler träd är andra viktiga åtgärder.

Som rapporterats i veckan har Kina motsatt sig stora delar av rapporten. Bland annat att det som utvecklingsland ska åläggas samma restriktioner på utsläpp av växthusgaser som rika länder. Kina är tungt kolberoende och landet bedöms under året segla om USA som det land som släpper ut mest växthusgaser i världen. Klimatåtgärder i energisektors skulle kunna hindra landets ekonomiska tillväxt, sade en anonym kinesisk regeringsrepresentant till TT under förhandlingarna.