Klimatmärkt mat till årsskiftet
Kravmärkning med hänsyn till klimatet väntas till årsskiftet. (Foto: Krav.se)


Snart är det dags för klimatvänlig mat i butikerna. Företaget KRAV lanserar en klimatmärkning till nästa år.
– Det finns ett stort intresse hos konsumenterna. Vi får dagligen frågor om detta, säger Johan Cejie, regelutvecklingschef vid KRAV, i ett pressmeddelande.

Under veckan har företaget haft ett medlemsmöte för att ta fram riktlinjer för den nya märkningen, för det behövs märkning för företag som vill marknadsföra sina produkter som klimatvänliga. Ett första förslag till nya regler kommer att finnas framme i sommar.

– Inga bestämda riktlinjer har fastställts, men klart är att det blir en tilläggsmärkning till kravmärkningen, då många producenter skulle förlora märkningen om klimatkriterierna skulle ingå i kravmärkningen. Nu kan de successivt anpassa sig, säger Johan Cejie till Epoch Times.

Enligt Johan Cejie finns det forskning som visar att ekologisk produktion i sig är bra ur klimathänseende på flera sätt och han menar att det är en bra grund att stå på.

Tilläggsmärkningen ska utformas så att den blir lätt för konsumenterna att identifiera. Exakt vilka kriterier som märkningen ska innehålla är ännu inte fastställt.

– Jag tror flygtransporter och oljeuppvärmda växthus till exempel inte blir godkänt. Sedan kommer nog lokalproducerade varor, alltså svenska rotfrukter till exempel, ha lättare att ligga inom kriterierna.

Även efterfrågan på ekologiska produkter har ökat markant sedan klimatfrågan blivit högaktuell.

– Vi har ännu ingen statistik, men vi ser en kraftig ökning sedan sommaren-hösten 2006, vilket sammanfaller med att klimatfrågan fått stor uppmärksamhet, säger Johan Cejie.

Fakta om KRAV:

  • KRAV är en ekonomisk förening som arbetar för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror.
  • KRAV arbetar också med opinionsbildning, utbildning, regelutveckling samt certifiering av ekologisk produktion genom dotterbolaget Aranea.
  • KRAV står också bakom KRAV-märket, som ges till varor som uppfyller de kriterier om miljövänlighet i produktionen, snarare än i produkten, som KRAV satt upp. Dessa utgår från EU:s regler för ekologisk produktion,förordning (EEG) nr 2092/91, men går i vissa fall längre.
  • Det finns cirka 4 300 KRAV-anslutna företag, från lantbrukare till butiker och restauranger.