Klimatkompenserat datacenter byggs i Falun
En av tre serverhallar vid Facebooks datacenter i Luleå den 25 oktober 2012. Världens första klimatpositiva datacenter byggs i Falun. (Foto: Gunnar Svedenback/The Node Pole)


Världens första klimatpositiva datacenter byggs i Falun. Det är ett samarbete mellan Falu Energi & Vatten, entreprenörsföretaget EcoDC AB och Schneider Electric. EcoDataCenter kommer att bli ett av världens tretton säkraste och överskottsvärmen som bildas kommer användas till att värma husen i Falun.

För att driva ett datacenter går det åt väldigt mycket energi. Ett stort datacenter kan förbruka mer el än en medelstor stad och den el som används i servrar omvandlas till värme, som i de allra flesta fall inte används till någonting, utan försvinner ut i omgivningen, där den bidrar till den globala uppvärmningen. Man räknar med att om bara fem år kommer de släppa ut mer koldioxid än flyget.

-EcoDataCenter är en del i att bygga det hållbara samhället. Vi ser en explosion i att använda digitala tjänster och det är få som vet att miljöbelastningen i ”molnet” växer kraftigt på grund av elanvändningen. Vi kan inte stoppa utvecklingen, men vi kan bygga system, som gör den digitala omställningen hållbar, säger Bengt Östling, vice VD på Falu Energi & Vatten.

Överskottsvärmen ska användas till fastigheter
Datacentret kommer att kopplas in i Faluns energisystem och på så sätt kommer man kunna använda överskottsvärmen till att värma Faluns fastigheter via det kommunala fjärrvärmenätet.

Under sommaren kommer man även att kunna ta tillvara spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som kyler datacentret.

–Till skillnad från de flesta andra datacenter så drivs EcoDataCenter
dessutom helt på förnyelsebara energikällor. Det är världens grönaste datacenter med högsta möjliga prestanda. Det blir också Nordens och ett av världens säkraste datacenter då det kommer att vara Tier IV-certifierat. Något som bara tolv av världens cirka tre miljoner datacenter når upp till i dag, säger Mikaela Trapp, informationsansvarig på Falu Energi- och Vatten AB.

Tack vare EcoDC AB:s samarbete med Schneider Electric kommer man också få tillgång till en bred fåtölj med energieffektiva lösningar och produkter.

–Vår insats i projektet har bland annat varit att utifrån ett helhetsperspektiv ta fram förslag som möter kundens krav på högsta tillgänglighet. Samarbetet är ett win-win projekt där bägge parter men framförallt miljön är den stora vinnaren, säger Charlie Timmermann, Vice President för affärsområdet IT på Schneider Electric Sverige.

Utsläppen av koldioxid minskar kraftigt
Enligt Timmermann så kommer utsläppen av koldioxid att minska så kraftigt så att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön.

–Miljönyttan bara med den första serverhallen av tre är minus 1 200 ton koldioxid per år. Om datacentret hade placerats på en annan plats i Europa hade utsläppen varit cirka 3 800 ton per år, enligt siffror från Naturvårdsverket som utgår från en europeisk elmix. Skillnaden mellan EcoDataCenter och ett annat genomsnittligt datacenter som inte använder vår teknik är alltså 5 000 ton koldioxid per år, säger Mikaela Tapp.

–Vi planerar att bygga tre serverhallar i Falun. Tillsammans kommer de att ”äta” 3 600 ton koldioxid per år. Det är som att plocka bort cirka 1 200 bilar från trafiken under ett år.

Man räknar med att det första av de tre husen kommer vara klart under första kvartalet av 2016 och man ser ljust på framtiden och hoppas att det ska sprida sig till andra i branschen som i framtiden kommer etablera datacenters.

–I Sverige har vi en unik fördel med våra fjärrvärmesystem, där framtiden handlar om att flytta värme från den som har över till den som behöver. Precis som fjärrvärme är molntjänster resurseffektivare än individuella lösningar. Genom EcoDataCenter kombinerar vi dessa till en bra helhet, till en lägre klimatbelastning och till en lägre kostnad, säger Bengt Östling.