Klimathot och mänskliga rättigheter på DN:s utrikesdag
Torbjörn Petersson, DN:s utrikeskorrespondent i Peking, Kina, samtalar med en åhörare. (Foto: Tony Lingefors/Epoch Times)


På onsdagen arrangerade Dagens Nyheter sin utrikesdag på Konserthuset i Stockholm och cirka 400 åhörare deltog. Tidningens korrespondenter var hemkallade för dagen och diskuterade fyra stora teman.

Först ut var klimathotet där Ole Rothenborg, korrespondent i södra Sverige och Danmark, berättade om sin resa i Grönland, där klimatförändringarna påverkat befolkningen. Han sade att isen smälter alltmer och att levnadsförhållandena blivit allt tuffare.

Kinakorrespondenten Torbjörn Petersson pratade om de stora förändringarna som pågår i Kina. Han tog upp om de många kolkraftverk som föranlett omfattande miljöförstöringar. Tidigare har miljöproblem inte diskuterats så mycket i Kina, men Petersson menade att kineserna är väl medvetna om miljöförstöringen och att miljödebatten har ökat.

Erik Ohlsson, korrespondent i USA, berättade om klimatförändringarna i USA. Han nämnde att skogsbränderna där har fyrfaldigats sedan 1986, vilket han menade kan bero på att marken blivit allt torrare på grund av miljöförstöringen.

Enligt Anna Koblanck kan vattenbristen i Darfur vara en bidragande orsak till klimathotet. Hon underströk samtidigt att klimatdebatten i Afrika är ganska nyvaknad. Efter det blev det diskussion med Erland Källén, professor i meteorologi och Karin Bojs, vetenskapsredaktör på DN, tillsammans med nyss nämnda utrikeskorrespondenter. Publiken fick också vara med och ställa frågor till panelen och man kunde även skicka frågor i form av e-post och sms till DN:s redaktion. Frågorna togs upp senare under dagen.

DN-korrespondenten Nathan Shachar berättade om Latinamerika och Mellanöstern. En fråga som någon i publiken undrade över var varför media fokuserar så mycket på Israel-Palestina-konflikten, när man faktiskt kunde ta upp mer om kurdernas situation. Shackar höll med om att mediegranskningen rörande förtrycket av kurderna var bristfällig.

Torbjörn Petersson återkom och berättade om hur det är att verka som journalist i Kina. Den internationella olympiska kommittén har sagt att det kommer att bli förbättring av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Men enligt Petersson har det i stället blivit en försämring på det området. Regimkritiker förföljs fortfarande, de arresteras och sätts i fängelse, men Pettersson underströk samtidigt att kineserna har fått större frihet i dag, bland annat tjänar de mer och har större personlig frihet än tidigare.


Bildutställning av DN:s fotografer från några av sina reportageresor runt om i världen. (Foto: Tony Lingefors/Epoch Times)

Bildutställning av DN:s fotografer från några av sina reportageresor runt om i världen. (Foto: Tony Lingefors/Epoch Times)

Solveig Hauser från Amnesty bjöds samtidigt in och pratade om situationen i Kina rörande de ökande kränkningarna av mänskliga rättigheter och en allt hårdare censur. Hon var besviken på att IOK inte tagit till sig vad som verkligen sker i Kina och att de därmed givit landet legitimitet för de brott som begås, i och med de Olympiska spelen. Per Ahlin från DN:s ledarredaktion var också med och diskuterade. Han menade att bojkott av Kina inte är lösningen på alla problem, vilket också Torbjörn Petersson höll med om.

Det sista temat hette ”Konfliktlösning inifrån” och här var konflikterna i Kosovo och Darfur i fokus. FN:s fredssändebud, Jan Eliasson, som fanns på plats i Afrika, var med live i telefonintervju och berättade lite om fredsförhandlingarna han varit med om i Darfur. Eliasson sade att artighet och respekt var viktiga när man håller på med förhandlingar av detta slag.

När det gäller konflikten i Kosovo kritiserade Maciej Zaremba starkt FN:s roll i landet och underströk deras inkompetens och irrationalitet, men sade samtidigt att de behövs. Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, höll också med att FN behövs men lade samtidigt till att EU också kunde få en roll när det gäller att bevara fred i krigs- och konfliktdrabbade länder.

Det fanns också chans för publiken att själva prata med utrikeskorrespondenterna i Konserthuset. Under dagen fanns även en bildutställning av DN:s fotografer, från alla reportageresor runt om i världen.