Klimatfrågor på G8-toppmötet
President George W. Bush är angelägen om att klimatfrågor lyfts fram. (Foto: AFP/Saul Loeb)


Efter att den amerikanske f.d. vicepresidenten Al Gore började föreläsa om klimatfrågor globalt har många länder börjat agera för att undvika framtida möjliga miljökatastrofer om miljöutsläppen fortsätter som förut. Så även president Bush.

Vid ett informationsmöte i Vita Huset uppgav president George Bush på torsdagen den 31 maj att han kommer uppmana större industriländer att ansluta sig till att upprätta ett globalt ramavtal för kampen mot klimatförändringar efter Kyoto-protokollets upphörande 2012.

Nästa veckas G8-toppmöte i Tyskland kommer troligen att handla om just klimatfrågor. För att uppnå ändringarna måste man bland annat slopa avgifter och ge friare händer att distribuera miljövänlig teknologi.

President Bush avslöjade att man har en långsiktig plan på gång för hur man i framtiden skall hantera klimatproblem. Enligt planen samlar man ihop länderna som släpper ut mest växthusgaser och sätter upp globala mål för minskning av utsläppen.

Det kommande mötet äger rum i USA i höst och innefattar länderna som släpper ut 80% av världens växthusgaser. Bland länderna ingår troligen G8-länderna och länder som Kina, Indien, Ryssland och industriländer.


Tidigare US-vicepresident ( 1993-2001) Al Gore håller tal på den första amerikanska kongressen om biobränsle i Argentina i maj 2007 (Foto: AFP/ Juan Mabromata)

Tidigare US-vicepresident ( 1993-2001) Al Gore håller tal på den första amerikanska kongressen om biobränsle i Argentina i maj 2007 (Foto: AFP/ Juan Mabromata)