Klimatfrågan ett världsproblem
Som en forntida riddarborg inbäddad i sommargrönskan inhyser denna tältbyggnation Tällberg Forums aktiviteter. (Foto: Privat från svenska CH)


I Sverige har SMHI konstaterat att temperaturhöjningarna indikerar att det globala klimatet håller på att förändras. Data om global uppvärmning visar nu mycket större variationer än under 1900-talet.

Som ytterligare stöd för konstaterandet finns bilden av hur glaciärer och havsis smälter på Arktis och i Sverige har det under de senaste 30 åren varit en stor mängd översvämningar.

Dessa mätdata visar dock inte orsaken till temperaturhöjningar. Därför söker man via olika förklaringsmodeller orsaker till varför klimatet har ändrats.

Tänkbara förklaringar är utsläppen från tillverkningsindustri, skövling av regnskogar som förändrat klimatförhållanden, människans egen konsumtion av icke miljövänliga varor som bidrar till icke-miljövänlig tillverkning samt vår uppvärmning med kol, mm.

EU har redan i mars 2007 diskuterat att sätta miljömål i Europa. Flera EU-länder vill inte bli tvingade att acceptera bindande miljömål med de nya energikällorna och vill ha rimlig tid att ställa om.

Tyskland föreslog att EU skulle ha tvingande mål för ökad användning av alternativa energikällor så som sol-, vind-, vatten- och biokraft och att EU:s energibehov skulle klaras av med 20% förnybar energi år 2020.

Miljörörelsen tycker dock att målen är för låga men Tyskland anser att man måste vara realistisk då dagens siffra för EU:s energianvändning från förnybar energi är i snitt 6,5% . Sveriges energianvändning med förnybara energikällor är 30% medan Danmarks är 21%.

I Sverige kommer Tällberg Forum 2007 att diskutera hur man kan hejda klimatförändringar genom att ändra våra vanor, tidigare energiteknik och vår livsstil för att hantera miljöfrågor bättre. Redan förra året fanns det debattfrågor om miljö på Tällberg Forum.

I år har man satsat stort och bland ledare som kommer är Lettlands president Vaira Vike-Freiberga, EU-komissionär Margot Wallström, kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia och kronprinsessan Victoria. Till Forumet skall komma 450 beslutsfattare och företagsledare för att diskutera hållbar utveckling och ändringar som krävs för att anpassa sig till klimatförändringar, enligt pressmeddelandet från Tällberg Forum.

I varje enskilt land kan politikerna använda ekonomiska medel för att bidra till utveckling av miljövänlig teknologi, drivmedel och bilar. I Sverige gav staten stöd åt köp av miljöbilar i form av sänkt förmånsvärde, fri parkering och ingen trängselavgift.

Som en vanlig Svensson som vill minska växthuseffekten kan man ta personligt ansvar för sin omgivning, tänka på alternativa miljöfrämjande saker. Man kan köpa en miljövänlig bil som etanolbil, köpa ekogrönsaker, lågenergilampor, slå av tv:n och datorn helt på nätterna, för att nämna några.

Källor:

http://www.smhi.se/sgn0106/klimat/forandring.htm

ww.tallbergforum.org

http://www.epochtimes.se/articles/2007/03/09/11619.html


Den svenska kungafamiljen planeras komma till Tällberg Forum. Kungen Carl XVI har alltid visat stort intresse för klimatfrågor. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)

Den svenska kungafamiljen planeras komma till Tällberg Forum. Kungen Carl XVI har alltid visat stort intresse för klimatfrågor. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)