Klimatfrågan central när Sverige blir ordförande i Europeiska Rådet


Den ekonomiska krisen kan komma att fördjupas i höst, tror Sveriges regering som blir ordförande i det Europeiska rådet den 1 juli. De anser att det behövs en krishanteringsstrategi som spänner över en rad områden.

I söndags, den 17 maj, publicerade de fyra partiledarna som ingår i regeringen en artikel i Dagens Nyheter, i vilken de tar upp övergripande frågor som de anser är viktiga under Sveriges ordförandeperiod i det Europeiska rådet.

Eftersom inget land har sluppit undan den ekonomiska försvagningen, växande underskott och stigande arbetslöshet har den finansiella och ekonomiska krisen en tydlig plats på EU:s dagordning. Men inga nationella lösningar biter på en kris av den här omfattningen.

Regeringen tror dock att krisen kan komma att ytterligare fördjupas. Då kommer det att krävas en bred krishanteringsstrategi som spänner över en rad områden.

Sverige har en tydlig linje: att slå vakt om de offentliga finanserna, något regeringen vill ska bli ledstjärna för de andra medlemsländerna. De ser behov av skärpt tillsyn av finansmarknader och åtgärder för att komma tillrätta med de budgetunderskott som nu växer snabbt i många medlemsländer.

I krisens spår följer arbetslöshet. Nu är arbetslöshetsbekämpning inte direkt en fråga för EU, men den svenska regeringen menar att de som ordförandeland måste agera för att samla EU:s medlemsländer för att mildra den ekonomiska nedgången och undvika att arbetslösheten biter sig fast, till exempel genom att få medlemsländerna att överväga arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller andra insatser för att begränsa den ökande arbetslösheten.

På dagordningen står också klimatfrågorna där Sverige har varit pådrivande. Sveriges regering vill att EU ska anta ambitiösa mål för att minska utsläppen, öka användningen av förnybar energi och att energiutnyttjandet ska effektiviseras.

Sverige har ökat den ekonomiska tillväxten samtidigt som koldioxidutsläppen minskat. Ett faktum som intresserar världen i stort, skriver partiledarna i sin artikel. Klimatfrågan kommer att bli central för Sveriges ordförandeskap.

Det blir klimattoppmöten med FN i Köpenhamn i december i år och då företräder Sverige EU. Den svenska regeringen är medveten om att den ekonomiska krisen gör det ännu svårare att nå enighet än det redan är i klimatfrågorna. Men regeringen kommer att konstruktivt driva EU:s viktiga arbete framåt och de vet att ”framgång inte kommer lätt och att inga framsteg är givna”.

 

Fakta:

Europeiska rådet är namnet på de toppmöten som EU:s stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande håller, i regel fyra gånger per år.

Eftersom ordförandeskapet byts varje halvår ärvs de flesta frågor från tidigare ordförandeskap. Inför ordförandeskapet arbetar Sverige därför tillsammans med Frankrike och Tjeckien som är/hade ordförandeskapet före Sverige.