Klimatförändringen slår hårt mot Indonesien
En regnbåge lyser upp Ulu Barams regnskog i Miriområdet, i Sarawak, östra Borneo i Malaysien den 13 december. (Foto: AFP)


Effekterna av den globala uppvärmningen är skrämmande på många platser runt jorden. I Indonesien, värdlandet för FN:s klimatmöte på Bali, drabbas årligen hundratusentals människor och stora naturvärden förstörs till följd av torka, bränder och översvämningar, skriver WWF i sin senaste rapport om Indonesien.

– Om världens ledare inte tar frågan på fullaste allvar på klimatmötet på Bali, kommer situationen att förvärras ytterligare, varnar Världsnaturfonden WWF i en färsk rapport.

Den nya rapporten ”Climate Change in Indonesia – Implications for Humans and Nature” visar siffror på att den årliga nederbörden i Indonesien har minskat med två-tre procent och att årstiderna gradvis håller på att förändras.

– När regnen minskar under de kritiska tidpunkterna på året riskerar vi att drabbas av allt svårare torrperioder. Det får kännbara negativa konsekvenser för såväl den fattiga lokalbefolkningen som landets ekonomi i form av minskade jordbruksskördar, säger Fitrian Ardiansyah, chef för WWF Indonesiens klimat- och energiprogram.


Indonesisk familj från staden Mulabo. (Foto: med tillstånd av WWF / Yoshi SHIMIZU)

Indonesisk familj från staden Mulabo. (Foto: med tillstånd av WWF / Yoshi SHIMIZU)

Andra områden i Indonesien drabbas istället av kraftiga översvämningar. Rapporten från WWF tar bland annat upp den humanitära katastrof som i februari 2007 drabbade landets huvudstad, Jakarta. Översvämningar ödelade då 70 000 hus. Nästan en halv miljon människor blev hemlösa och 69 personer omkom. Den samhällsekonomiska notan stannade på nästan tre miljarder kronor.

Indonesien är världens fjärde folkrikaste land och en av de platser på jorden med den i särklass artrikaste ekosystemet i världen. Men i takt med att industrialiseringen går framåt med stormsteg ökar också utsläppen av växthusgaser. Boven i dramat är den omfattande skövlingen av tropiska skogar. Den står bakom 85 procent av landets växthusgasutsläpp. Varje år försvinner 20 000 kvadratkilometer skog, främst på Sumatra och Borneo.

– Den indonesiska regeringen måste aktivt driva klimatfrågorna och klimatanpassa samhällsutvecklingen i landet. Med stöd från de industrialiserade länderna och genom egna seriösa kraftansträngningar kan vi hejda klimatförändringen, säger Mubariq Ahmed, generalsekreterare på WWF Indonesien i ett pressmeddelande.


Fällda träd syns i en regnskog i Miri, Borneo, i mitten på bilden. Träden fick ge vika för ett odlingsområde som syns bredvid en palmoljeplantering som tränger in i området högst upp till höger. Bilden är från den 13 december. (Foto: AFP)

Fällda träd syns i en regnskog i Miri, Borneo, i mitten på bilden. Träden fick ge vika för ett odlingsområde som syns bredvid en palmoljeplantering som tränger in i området högst upp till höger. Bilden är från den 13 december. (Foto: AFP)

Enligt AFP har rika nationer och USA donerat 160 miljoner amerikanska dollar den 11 december till ett nytt projekt för klimatförändringar, vars syfte är att uppmuntra utvecklingsländerna att bevara de tropiska regnskogarna.

Pengar är viktigt i arbetet mot klimatförändringar men det behövs också ökad medvetenhet, politiskt mod och engagemang för att rädda regnskogarna.

– De förödande och kostsamma effekterna som klimatförändringen får på samhälle och natur skulle kunna minskas avsevärt om vi satsade mer på förebyggande åtgärder. I dag finns både kunskap och teknik för att ställa om till ett mer klimat- och miljövänligt samhälle. Det finns ett stort folkligt engagemang och läget är ganska hoppfullt. Det som krävs nu är politiskt mod och handlingskraft från världens ledare, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Något du kan göra för att rädda regnskogarna och klimatet:

• Skriv brev till regeringen och uppmana den att agera för regenskogens bevarande
• Köp inte möbler av gammal skog eller regnskogsträd som till exempel teak och mahogny
• Spara energi genom att låta tomma rum vara släckta
• Sänk värmen lite och ta på dig en tröja. Kanske upptäcker du att det faktiskt är behagligare att ha ett svalare rum.
• Uppmana politiker att minska koldioxidutsläpp
• Samkör till jobbet eller starta en bilpool. Eller varför inte prova åka mer kommunalt eller cykla?

Källor: AFP, WWF, Naturskyddsföreningen, Mimersbrunn, barnens-regnskog.net