Klimatförändringar i realtid: Isen i Beauforthavet bryts sönder


En serie stormar från Alaskas norra kust ner till de norra delarna av Kanada har förstärkt sönderbrytningen av isen i Beauforthavet.

”En händelse som saknar motstycke sker just i denna stund i Norra ishavet”, skriver forskaren Paul Beckwith på laboratoriet för paleoklimatologi och klimatologi på University of Ottawa i ett blogginlägg den 30 mars.

Beckwith är också professor i meteorologi och klimatolog på deltid. Hans avhandling har titeln ”Abrupt climate change in the past and present.”

Walt Meier på National Snow & Ice Data Center (NSIDC) citeras i en artikel från Nasa den 1 april: ”Att isen bryts sönder i det här området är inte ovanligt… Point Barrow kan fungera som en ’knappnålsspets’ där isen fångas och bryts sönder mot norr och öster.”

Men, påpekar Nasa: “Även om händelser med sönderbrytning är vanliga så är det sällan det sprids över ett så stort område eller skapar så långa och breda sprickor som vi sett här.”

”Jag vill påpeka att jag inte tror att någon havsis kommer att överleva den här sommaren.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/climate-change-in-real-time-beaufort-sea-ice-fracturing-video-372788.html