Klimatförändringar bakom matbrist i Malawi
Under året har Malawi drabbats hårt av översvämningar och torka, vilket sägs vara direkt orsakat av klimatförändringarna. Bilden är från januari i år då halva landet drabbades av förödande skyfall. (Foto: Amos Gumulira/AFP/Getty Image)


Mitt under det pågående klimatmötet slår biståndsorganisationen We Effect, larm om akut matbrist i världens fattigaste land Malawi. Landet har under året drabbats hårt av både översvämningar och torka.

Under hösten har rapporter om en förestående matbrist kommit allt tätare. Enligt landets egna beräkningar riskerar 2,8 miljoner människor akut matbrist, skriver We Effect i ett pressmeddelande. Detta bekräftas av FN:s jordbruksorgan FAO, och Internationella Röda Korset, (IFRC).

Fattiga bönder drabbas värst när vädret påverkar skördarna, och enligt rapporter är den dåliga skörden en direkt följd av klimatförändringarna. Även andra länder i södra Afrika är känsliga för klimatförändringar. Moçambique och Zambia framhålls ofta som potentiella områden där det kan bli livsmedelsbrist.

– Majsskörden blev 30 procent mindre i år på grund av översvämningar och torka, majsen är basfödan i landet och nu börjar böndernas förråd tryta. Dessutom är statens centrala majslager, som ska användas vid krissituationer som denna, snart slut, säger Alarik Sandrup, We Effects programchef i Malawi i ett pressmeddelande.

I januari i år slog häftiga skyfall till mot hälften av landets 28 distrikt och spolade bort hem, boskap och grödor. Elförsörjningen slogs ut och 200 000 människor blev hemlösa. Officiella siffror säger att 176 människor konstaterades döda och 153 saknade, skriver AFP.

De flesta av Malawis 16 miljoner invånare lever på landsbygden och livnär sig på jordbruk. Majs är den viktigaste grödan, men även jordnötter, ris och bomull påverkas av vädret, vilket slår hårt mot människors försörjning.

Insatser för att mildra klimatförändringarna

Det är inte så att det regnar mer eller är varmare än tidigare, men regnen kommer oregelbundet och mer sällan. Det innebär att det blir svårare för bönderna att planera sådd och skörd.

Att odla olika sorters grödor och plantera träd i anslutning till åkrarna som kan suga upp vatten vid översvämningar, är ett sätt att anpassa sig till klimatförändringarna som bönderna får hjälp med.

– Vi måste öka de långsiktiga insatserna som kan minska effekten av nya katastrofer, sannolikt har vi bara sett början av effekterna av klimatförändringarna, säger Sandrup.

FN, den malawiska staten och andra organisationer hjälps åt att mildra den akuta krisen, bland annat med matpaket på skolor.

Sverige ger 27 miljoner till nödfond för Afrika